102 Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen

Voor een onbepaalde termijn, ingaande op 1 januari 2021, wordt een retributie geheven voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen op het grondgebied van de stad Genk.

Datum gemeenteraad: 15 december 2020

Datum bekendmaking: 21 december 2020