Rooilijn vaststellen

Als je stedenbouwkundige vergunning ontvangt voor het oprichten van een woning of een ander gebouw dan een woning, mag je niet zomaar met de bouwwerken starten. Je moet eerst de zogeheten rooilijn laten bepalen door een stedelijke landmeter. De rooilijn is de scheidingslijn tussen het openbaar en het particulier domein.

De aanvraag hiervoor doe je minstens 5 werkdagen voor de start van de werken. Dit doe je aan de hand van de plannen.

Bedrag

Gratis