Samenleven op z'n Genks: 'De 22' geven vorm aan 4 Genkse gewoontes

Gepubliceerd op dinsdag 5 december 2023 9.39 u.
Persbericht van 5 december 2023

Het afgelopen jaar dachten 22 gelote Genkenaren – ‘De 22’ - mee na over het samenleven in hun stad. Hoe kan elke Genkenaar zichzelf zijn, maar ook respect opbrengen voor het anders zijn? Het resultaat zijn 4 Genkse gewoontes die aangeven hoe we in Genk met elkaar willen omgaan. 

Leven in een superdiverse stad als Genk is niet altijd gemakkelijk. Er zijn heel wat uitdagingen en ideeën, maar het initiatief om onze samenleving te verbeteren, is er óók. Dat bewijzen ‘De 22’, een mix van 22 Genkenaren, via loting verkozen om hun stadsgenoten te vertegenwoordigen. Samen met enkele experten dachten ze na over de gedeelde Genkse identiteit. Dit resulteerde in 4 Genkse gewoontes: ‘Als ik ik kan zijn, mag jij jij zijn’, ‘Na ‘hallo’ lonkt een fijne kennismaking’, ‘Een echte babbel lost veel op’, en ‘We gaan vooruit, maar wél met elkaar’. Ze bieden houvast bij het samenleven in Genk.

Verbinding zoeken 

“In deze tijden van polarisering is het soms moeilijk om verbinding te vinden”, licht Anniek Nagels, schepen van Samenleven, toe. “Genk is een warme stad en we doen veel mooie dingen, maar hoe kunnen we dit behouden en nog versterken? De Genkse gewoontes geven aan hoe wij met elkaar willen omgaan en wat we van elkaar verwachten. We zijn het er allemaal over eens dat jezelf kunnen zijn heel belangrijk is. Daarvoor brengen we begrip op voor elkaars eigenheid, ook als je het niet eens bent. En als we elkaar ontmoeten, zeggen we graag ‘hallo’. Een klein gebaar dat de deur openzet voor ontmoeting. Soms kan het al eens botsen, maar we blijven wel met elkaar in gesprek gaan en snappen dat veranderingen, zoals de klimaatuitdagingen of de digitalisering, soms niet evident zijn. Iedereen gaat hier op zijn eigen tempo mee om.”?“Jezelf kunnen zijn en ruimte laten voor elkaars eigenheid, dat vinden we heel belangrijk”, beaamt Angela van ‘De 22’. “We zijn allemaal Genkenaar en mens op onze eigen unieke manier.”

Nieuwe initiatieven? 

“Genk maken, dat doen we met engagement en respect van en voor elkaar”, vult burgemeester Wim Dries aan. “Enerzijds door te luisteren en elkaar te ondersteunen, maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven. Als stadbestuur?willen we hierin een verbindende rol spelen. Via onze dienstverlening, maar ook via nieuwe buurtinitiatieven en ontmoetingsplekken. Zodat we van elkaar leren en elkaar écht leren kennen.”


“Dit moest echt van onder uit groeien, door met Genkenaren aan tafel te gaan. De 22 waren dan ook een heel goede weerspiegeling van de Genkenaar op straat”, aldus Alessandro Cucchiara, schepen van Participatie. “De komende maanden denken we verder na over manieren om mensen samen te brengen. Dat doen we samen met alle Genkenaren, over generaties en gemeenschappen heen.”

Jan Rosius? 

Street art-artiest Jan Rosius, bekend van zijn werken aan?de Hooiplaats en aan de Stiemerhub, gaat binnenkort – als het weer het toestaat - creatief aan de slag met de gewoontes. Hij verwerkt ze tot een tekening van ca. 500 m² op de betonnen vlakte van het Stadsplein. Samen met ‘De 22’ zal hij het werk uittekenen en inkleuren. “Een eer en een unieke kans om kunst te mogen creëren in het hart van de stad”, zegt de kunstenaar. “Het werk wordt een dynamische ‘landmark’ die de Genkse ziel weergeeft en zal inspireren en activeren.”

Ambassadeurs gezocht

Wil je graag een ambassadeur worden van één of meerdere Genkse gewoontes?
Stuur een mailtje naar samenleven@genk.be of tel. 089 65 42 47
www.genk.be/genkse-gewoontes