Meld schade door wilde dieren

De laatste jaren werden veel inspanningen gedaan om de natuur te beschermen. Daardoor komen er in onze bossen opnieuw wilde dieren zoals vossen, reeën en everzwijnen voor.

Dit is een goede evolutie voor het ecologisch evenwicht en de diversiteit in de natuur. Soms zijn er ook wel enkele nadelen aan verbonden. Het gebeurt immers dat die dieren zich buiten hun leefgebied begeven en bijvoorbeeld in private tuinen terecht komen. Ze kunnen daar soms schade aanrichten.

Als je zelf schade ondervindt die veroorzaakt is door wilde dieren, kan je dit melden. Ook kan je hier melden wanneer je een everzwijn hebt gezien. Zo kunnen we de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.