Schoolstraat aan Europaschool in Kolderbos

Gepubliceerd op maandag 7 december 2020 9.07 u.
De proefopstelling in Kolderbos is sinds september 2020 permanent.

Van proefopstelling naar permanente opstelling

Sinds 18 maart 2019 kan stad Genk met trots zeggen dat ze beschikt over een ‘schoolstraat’. Die eer was weggelegd voor de Europaschool in Kolderbos. De schoolstraat zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers veilig aan de schoolpoort geraken, zonder hierbij hinder te ondervinden van bussen of auto's. De schoolstraat ligt op de Hooiweg.

Na een succesvolle evaluatie met alle actoren werd in september 2020 de proefopstelling vervangen door een permanente opstelling.

Wat is een schoolstraat?

Een ‘schoolstraat’ is een straat waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag – bij het begin en einde van de schooldag – een halfuurtje wordt afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Nuts- en hulpdiensten mogen uiteraard nog door.
Gedurende die twee momenten is de straat enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ouders die hun kinderen met de auto brengen, kunnen iets verderop parkeren en hun kinderen te voet tot aan de schoolpoort begeleiden.

Sneller te voet of met de fiets

De invoering van een schoolstraat betekent meer dan alleen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Dit traject kan zorgen voor een zogenaamde ‘modal shift’. Dat wil zeggen dat ouders en leerlingen worden gestimuleerd om korte afstanden met de fiets of te voet af te leggen en niet meer met de auto. Ze wisselen de auto voor de fiets of te voet. Doordat er minder verkeersdrukte is aan de scholen, zullen nog meer ouders en kinderen met de fiets of te voet naar school gaan.

De 8 voordelen zijn:

  1. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  2. Meer comfort voor buurtbewoners (geen auto’s van ouders/oprit)
  3. Meer sociaal contact tussen de ouders
  4. Gezondere levensstijl met meer beweging
  5. Minder fijn stof en uitlaatgassen in de buurt van de school dus gezonder en minder lawaai
  6. Beter bereikbaar voor hulpdiensten
  7. Op termijn minder controle door politie nodig
  8. Minder ergernissen…

Nog meer schoolstraten?

Stad Genk onderzoekt of er op termijn nog meer schoolstraten kunnen gerealiseerd worden in de omgeving van Genkse scholen. Het stadsbestuur wil immers inzetten op een verkeersveilige schoolomgeving voor alle schoolgaande jeugd en ze stimuleren om meer te voet of met de fiets naar school te gaan.

Voor deze realisatie ontving het stadsbestuur een subsidie Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.