Slagkracht - project-, doel- en resultaatomschrijving

Het project SlagKracht biedt begeleiding aan werkzoekenden uit Genk, As en Zutendaal die er niet in slagen op eigen kracht aan werk te geraken. Het project vertrekt vanuit een totaalaanpak: samen met de werkzoekenden werken we aan de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktgerichte competenties, verbinden we hen met andere hulpverlenende organisaties die oplossingen kunnen bieden op het vlak van huisvesting, leefloon, kinderopvang, mobiliteit, … en coachen we hen tijdens hun zoektocht naar werk.

Met het project SlagKracht wil het stadsbestuur de persoonlijke en maatschappelijke weerbaarheid alsook de arbeidsmarktcompetenties van mannelijke werkzoekenden verbeteren en zo hun kans op duurzame tewerkstelling aanzienlijk te verhogen.

Het project SlagKracht wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.