SlagKracht OpBoksen

Slagkracht is een kortdurend begeleidingstraject voor kinderen (8-12 jaar) en jongeren (13-16 jaar) waar het thuis, op school of in de vrije tijd moeilijk loopt.

Slagkracht bestaat uit een combinatie van bokstrainingen en uitdagende groepsactiviteiten. We werken aan verschillende thema's zoals relaties, groepsdruk, vertrouwen, sociale vaardigheden, zelfbeeld, ... . Doorheen het traject krijgen de kinderen/jongeren een zicht op hun valkuilen, sterktes en hun relaties met anderen. Dit allemaal met als doel om de persoonlijke ontwikkeling verder te stimuleren en sociale vaardigheden aan te scherpen.

In overleg met het kind / de jongere en de ouders / opvoedingsverantwoordelijken, kunnen we ook individuele ondersteuning aanbieden.