Sledderlo is klaar voor de toekomst: vernieuwde buurtwerking van start

Gepubliceerd op zondag 29 mei 2022 8.56 u.
Persbericht van 29 mei 2022

Er blaast een nieuwe wind door de Genkse wijk Sledderlo. Met een heus buurtfeest werden zondag de toekomstplannen uit de doeken gedaan, de nieuwe naam van het buurthuis onthuld en het deels vernieuwde wijkteam voorgesteld.

Spreek niet langer over ‘buurthuis Sledderlo’, vanaf vandaag kan je terecht in ‘Het Hart’. Dat is de nieuwe naam van het centrum in de Bijlkestraat. Een keuze van de bewoners zelf, die via een stemming hun voorkeur konden doorgeven.

Buurthuis Het Hart is alle weekdagen open van 9.00 tot 16.00 uur. Het is een plek waar iedereen kan binnenspringen voor een koffietje, een babbeltje en/of een kennismaking met het wijkteam. Hester, de buurtopbouwwerker in Sledderlo is zo goed als elke dag present. Eline Ghysels, de nieuwe wijkmanager van Genk-Zuid, is vaak in de wijk en elke donderdagnamiddag aanwezig in Het Hart om vragen te beantwoorden en bewoners wegwijs te maken.

Ook de wijkagent en de stadswacht zijn er vaak te vinden; net als de jeugdwelzijnswerkers, de straathoekwerker, de jobcoach en de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak die er zitdagen organiseert. Om de zes weken vindt er vanaf nu een wijkvergadering plaats, waarbij het wijkteam samenkomt om verbeteringen voor de buurt te bespreken.

Alessandro Cucchiara, schepen van Wijken en Participatie: “We willen de buurt zoveel mogelijk betrekken. De wijkmanager en buurtopbouwwerker van Stebo vzw spelen daarin een belangrijke rol. Zij bekijken samen hoe ze individuele initiatieven, voorstellen en/of vragen van bewoners kunnen ondersteunen. Door naar de buurt te luisteren, kunnen we beter inspelen op de noden die er zijn en nieuwe initiatieven vormgeven.”

Frisse start

De naam ‘Het Hart’ kwam er via een stemming bij de buurtbewoners. De naam is officieel onthuld tijdens de opendeurdag van het buurthuis op zondag 29 mei. Een gezellig volksfeest met animatie, muziek en lekker eten. Drie bewoners die hun stem uitbrachten, vielen in de prijzen en ontvingen een Doe es Genk-bon of andere leuke prijzen.

Met de opening van het nieuwe buurthuis zet stad Genk een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de wijk Sledderlo, die de deelwijken Oud- en Nieuw-Sledderlo en Terboekt omvat. Schepen Cucchiara: “We hebben de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd om Sledderlo een positief elan te geven. Jeugdhuis Gigos Genk-Zuid is een plek waar de lokale jeugd zich goed voelt, waar we inspelen op hun leefwereld en waar hun talenten en kwaliteiten worden ontwikkeld. Voor jonge gezinnen is er campus O3 Genk-Zuid waar zij terechtkunnen voor advies en begeleiding. Sinds vorig jaar komt ‘Jardin Local’ langs in Sledderlo, een rondreizend tuinfeest. We vernieuwden de Finse Piste, intussen de vaste uitvalsbasis van de Sledderlo-runners. En dan is er het buurthuis, waar tal van activiteiten van buurtopbouwwerk Stebo plaatsvinden: zo is er wekelijks een naaitatelier, komt er regelmatig een filosofiegroep samen en organiseren we ‘Iedereen Artiest’; een reeks workshops rond kunst, .… om maar enkele voorbeelden te noemen. De tijd dat de buurt gekend stond als ‘Klein Chicago’ is lang voorbij.”