Snel op weg dankzij onze 'trage wegen'

Gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2020 10.08 u.
Genk bestaat grotendeels uit sites en wijken. Die bepalen sterk de identiteit van de stad. Ze zijn verbonden dankzij een netwerk van 'trage wegen'. Deze paadjes zijn niet alleen praktisch, maar laten onderweg onze stad ook van haar mooiste kant zien. De Dag van Trage Weg zet ze in de kijker.

Op 17 en oktober 2020 zetten we de trage wegen in Genk in de kijker via een wandel-en fietsactiviteit. Maar wat is dat nu eigenlijk een 'trage weg' en waarom zet de stad hierop in? 

Verbinding tussen de sites 

Genk heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in op de ontwikkeling van strategische stadsprojecten in de wijken het centrum. Die hebben de identiteit van de stad een boost geven en Genk op de kaart gezet. Maar op stadsniveau mist dit stadsweefsel samenhang door een gebrekkige ‘relatie’ tussen deze sites. Vandaar het belang om de trage wegen die de stad doorkruisen terug zichtbaar te maken. 

Wat zijn 'trage wegen'? 

Trage wegen zijn paden die alleen toegankelijk zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Denk aan onverharde bospaden, doorsteekjes in Genkse wijken of recreatieve en functionele fietsverbindingen. Dit netwerk van trage wegen geeft de stad de unieke kans om wijken en sites met elkaar te verbinden.

Trage weg als stadsmakers 

Trage wegen zijn omwille van hun brede inzetbaarheid ook stadsmakers: naast hun functionele verbindende functie kunnen ze iets betekenen voor het sociaal contact in de wijk, maar vooral dragen ze ook bij aan een andere en betere vorm van mobiliteit. Ze nodigen immers uit om wat vaker te voet of met de fiets je verplaatsingen binnen Genk te doen. 

Toekomst met kansen

Samen met andere partners zoals Trage Wegen vzw, De Andere Markt vzw en de provincie Limburg, werkt stad Genk al enkele jaren aan een visie rond de Genkse trage wegen. Dat resulteerde in 2019 in een wenskaart en een kanskaart. De wenskaart geeft het toekomstbeeld van het trage wegennetwerk weer; de kanskaart brengt de lopende projecten, de kansen maar ook de knelpunten langs bestaande wegen in kaart.

Quick wins 

Nu de visieontwikkeling rond is, is het tijd voor actie. Naast enkele pilootprojecten heeft de stad met relatief kleine inspanningen al enkele mooie dingen gerealiseerd. Zo liggen er in de Stiemervallei verschillende trage wegen die verschillende wijken met elkaar binden. De wandelpaden tussen de Sportlaan en de Margarethalaan bijvoorbeeld, waren de laatste jaren volledig toegegroeid en niet meer toegankelijk. Jean-Pierre Truyen heeft de stad geholpen om dit weer open te maken zodat je weer makkelijk te voet vanaf de Margarthalaan richting Vennestraat en dus ook het centrum kan wandelen.

En wie dacht dat je vanaf de Maaseikerbaan enkel via de André Dumontlaan Thor Park al fietsend kan bereiken heeft deze afslag gemist: de Springstraat. De Springstraat is een kleine zijstraat van de Maaseikerbaan en sluit aan op het fietspad richting Thor Park, omringd door een mooi stukje natuur. Op de Dag van de Trage Weg kan je al fietsend deze en andere trage weg verkennen! 

Ontdek Genk via trage wegen op 17 en 18 oktober 

In het weekend van 17 en 18 oktober kan je op vele plekjes in Vlaanderen trage wegen ontdekken en dus ook in Genk. We doen dat met twee activiteiten. Inschrijven doe je via duurzaam@Genk.be: 

17 en 18/10: uitgestippelde en bewegwijzerde fietsroute met start vanaf de Springstraat in de wijk Schansbroek (Waterschei). 
18/10 om 10 uur: begeleide wandeling met start vanaf de Kopeistraat in Nieuw-Sledderlo. 

Samen met vrijwilligers worden sinds 2014 alle trage wegen in Genk in kaart gebracht. Je vindt het netwerk op www.tragewegen.be/ in-mijn-buurt/trage-wegen (zoek op Genk) of kijk voor meer achtergrondinfo op www.genk.be/trage-wegen-verbinden-genk

Wil je actief meewerken aan trage wegen? Neem dan vrijblijvend contact met stad Genk via duurzaam@genk.be