Sociaal telefoontarief

Een maandelijkse korting op je telefoonfactuur (vast, mobiel, internet, gebundelde aanbieding). De korting kan maximaal 11,5 euro per maand bedragen.

Voor wie?

 • 65-plussers;
 • Personen met een handicap, inclusief een auditieve handicap;
 • Personen die een laryngectomie hebben ondergaan;
 • Militaire oorlogsblinden;
 • Personen met een leefloon van het OCMW.

Voorwaarden

 • Ouder zijn dan 65 jaar: je bruto globaal belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 19.105,58 euro. Per bijkomende persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd mag daar 3536,95 euro worden bijgeteld;
 • OF: een attest van 66% invaliditeit: je bruto globaal belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 19.105,58 euro. Per bijkomende persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd mag daar 3536,95 euro worden bijgeteld;
 • OF: een leefloon ontvangen van het OCMW;
 • OF: slechthorend zijn: gehoorverlies van minstens 70dB voor het beste oor of samenwonen met je gehoorgestoord kind of kleinkind;
 • OF: een laryngectomie ondergaan hebben of samenwonen met je kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan.
 • OF: een militaire oorlogsblinde zijn.

Procedure

Je kan het sociaal telefoontarief aanvragen bij je telefoonoperator / -provider. Die kan meteen ook nagaan of je belt aan het interessantste tarief.

Wat meebrengen

 • Het recentste aanslagbiljet van de belastingen;
 • Het bewijs van handicap (of laryngectomie, gehoorgestoordheid of oorlogsblindheid) of leefloon.