Sociaal tarief voor telecom

Geniet van een maandelijkse korting op je telefoonfactuur (vast, mobiel, internet, gebundelde aanbieding).

Het sociaal tarief vraag je aan bij je operator. Die licht je in over de eventuele kortingen naargelang je tariefformule.

Voor wie?

 • 65-plussers
 • Personen met een handicap (inclusief een auditieve handicap)
 • Personen die een laryngectomie hebben ondergaan
 • Militaire oorlogsblinden
 • Personen met een leefloon van het OCMW

Voorwaarden

 • Ouder zijn dan 65 jaar: je bruto globaal belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 25.291,73 euro. Per bijkomende persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd mag daar 4.682,19 euro worden bijgeteld
 • OF: een attest van 66% invaliditeit: je bruto globaal belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 25.291,73 euro. Per bijkomende persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd mag daar 4.682,19 euro worden bijgeteld
 • OF: een leefloon ontvangen van het OCMW
 • OF: slechthorend zijn, d.w.z. gehoorverlies van minstens 70dB voor het beste oor of samenwonen met je gehoorgestoord kind of kleinkind
 • OF: een laryngectomie ondergaan hebben of samenwonen met je kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan
 • OF: een militaire oorlogsblinde zijn

Opgelet: aanvullende voorwaarden vind je hier

Procedure

Je kan het sociaal tarief voor telecom aanvragen bij je telefoonoperator/-provider.

Wat meebrengen

 • Het recentste aanslagbiljet van de belastingen
 • Het bewijs van handicap (of laryngectomie, gehoorgestoordheid of oorlogsblindheid)¬†of leefloon.