Spreek mee over de mobiliteit in Limburg

Gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020 14.59 u.
Vervoerregio Limburg nodigt alle Limburgers uit om deel te nemen aan een bevraging over het wenselijke toekomstige mobiliteitsnetwerk voor Limburg.

Vervoerregio Limburg werkt aan een regionaal mobiliteitsplan 2030 - 2050. Dat plan legt de visie vast voor Limburg voor alle vervoersmiddelen(auto, fiets, openbaar vervoer en logistiek). Het plan zal zich ook uitspreken over de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio, het openbaar vervoernetwerk uittekenen en maatregelen voorstellen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid.

Meest duurzame provincie

Dit plan vertaalt de ambitie van Vervoerregio Limburg om de meest duurzame provincie van Vlaanderen te worden, met tegen 2030 40% duurzame verplaatsingen en 60% autoverplaatsingen.

Spreek mee

Vervoerregio Limburg nodigt alle Limburgers uit om deel te nemen aan een bevraging over het wenselijke toekomstige mobiliteitsnetwerk voor Limburg. Zijn de verbindingen die we voorstellen de juiste? Welke verbindingen ontbreken? Wat is er nodig om tot gedragsverandering te komen? Ideeën en suggesties kan je hier kwijt. Deelnemen kan tot 30 oktober.