Stad Genk blijft voor je zorgen

Gepubliceerd op donderdag 2 april 2020 12.39 u.
Stad Genk biedt essentiële dienstverlening aan en blijft daarom bereikbaar voor al haar burgers. Maar zolang de corona-maatregelen gelden, verloopt dat vooral telefonisch en online. Een identiteitskaart, een premie, een vergunning...lees hier hoe we voor jullie blijven zorgen.

Het Balieplein in het stadhuis en Sociaal Huis portavida (OCMW) zijn open voor dienstverlening, maar je kan er enkel terecht na een telefonische afspraak. De stad neemt alle maatregelen voor een veilig bezoek als dat nodig is. Toch stellen we uit wat niet-dringend is en handelen we dringende vragen telefonisch, per mail of via het e-loket af. We blijven immers voor je zorgen. Een overzicht van enkele veelgestelde vragen: 

Wat als ik mijn identiteitskaart moet verlengen of mijn kind wordt weldra 12 jaar en krijgt een identiteitskaart?


De afdeling Burgerzaken zorgt ervoor dat de vernieuwing van identiteitskaarten zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Is het wel dringend, dan worden er telefonisch afspraken gemaakt. Ook voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar bereiken, stellen we dit zo lang mogelijk
uit.

Kan ik een kids-ID of reispas aanvragen?

Dat doe je beter niet nu. Niet-noodzakelijke reizen kunnen in deze tijd sowieso niet meer. Heb je een reis in de toekomst gepland, dan is er nog tijd voor je aanvraag. Bel gerust om zeker te zijn. 

Kan ik nog huwen of een geboorte aangeven?

Geplande huwelijken kunnen blijven doorgaan, maar weliswaar onder strikte voorwaarden zodat de regels rond social distance gehandhaafd kunnen worden. Om die reden nemen heel wat trouwers zelf het initiatief om het huwelijk uit te stellen.

In het geval van de geboorteaangifte verloopt alles ook zoveel mogelijk via mail of online. In het ziekenhuis kan je voorlopig geen geboorte meer aangeven omdat het stadspersoneel zich niet meer naar het ZOL verplaatst. Moeilijker is het wanneer je partner het kindje nog niet erkend heeft. Dan moet je als ouder wel nog naar het Balieplein komen.

Wat als ik een overlijden moet melden?

Dat gebeurt sowieso via de begrafenisondernemer. Onze diensten trachten alle contacten met de begrafenisondernemers digitaal te laten verlopen om de fysieke contacten tot een absoluut minimum te beperken.

Kan ik nog een omgevingsvergunning indienen, bv voor mijn bouw of verbouwing?

Als je dit niet kan uitstellen, kan je alle vergunningen online indienen. Dat kan sowieso altijd via ons omgevingsloket op genk.be. Je architect kan je daarbij helpen. Doe je het zelf? Dan proberen we je zoveel mogelijk telefonisch te begeleiden en ondersteunen.

Wat met dienstverlening in het Sociaal Huis in het stadhuis. Kan ik nog premies en tegemoetkomingen voor ouderen of hulpbehoevenden aanvragen?

Ouderen moeten zeker niet tot bij ons komen. De termijnen voor premies zoals de mantelzorgtoelage of de verwarmingstoelage lopen het hele jaar of kunnen telefonisch afgehandeld. Ook voor je gratis huisvuilzakken verbonden aan je invaliditeit of gezondheidsvoorwaarden, heb je nog tijd tot 31 december van dit jaar.

Kan ik het Sociaal Huis Portavida (OCMW) nog bereiken?

Genkenaren blijven hier terecht kunnen met hun hulpvragen. Maar ook hier moet je de medewerkers eerst telefonisch of per mail bereiken, zodat je niet onnodig langsgaat.

Doet de stad nog ophaling aan huis van grof vuil of snoeiafval?

Alle dienstverlening met betrekking tot afval blijft gegarandeerd door Limburg.net en de stadsdienten. Vanaf 7 april zijn de recyclageparken weer open onder zeer strikte voorwaarden. Plan je een opruimactie in huis of tuin? Weet dan inderdaad dat je ook nog een afspraak kan boeken om je afval te laten ophalen door de stad. Je sticker koop je online en je afspraak boek je in de ophaalperiode van jouw wijk.

genk.be/afval

Voor al je vragen: klik, bel ... en kom enkel als het moet: 
  • Vraag zoveel mogelijk online aan via www.genk.be
  • Bel ons met je vragen: 089 65 36 00 (Stadhuis) of 089 65 57 00 (Sociaal Huis Portavida).
  • Kom enkel als het echt moet: na telefonische afspraak!