Stad Genk breidt participatiemogelijkheden voor inburgeraars uit

Gepubliceerd op donderdag 17 november 2022 13.43 u.
Persbericht van 17 november 2022

In lijn met het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet breidt stad Genk haar aanbod voor inburgeraars uit met projecten op maat. Vanaf 2023 zullen anderstalige nieuwkomers via stages en toeleidingstrajecten nog meer kunnen proeven van het dagelijks leven. Dit moet Genkse nieuwkomers extra kansen bieden op een vlotte integratie.

Vanaf 1 januari 2023 zijn inburgeraars verplicht om minstens 40 uur actief deel te nemen aan de samenleving. Dat bepaalt het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet. Concreet betekent dit dat inburgeraars moeten kunnen aantonen dat ze stappen zetten om onze samenleving beter te leren kennen en dat ze zich via veelvuldige contacten integreren.

Stageplekken en toeleiding

Om de participatie aan het dagdagelijkse leven bij inburgeraars te bevorderen, start stad Genk met trajecten op maat. “Ons inburgeringsproject ‘Samen Inburgeren’ stimuleert het Nederlands leren, de maatschappelijke oriëntatie en de toeleiding naar werk, maar we willen anderstalige nieuwkomers nog meer kansen bieden om te proeven van het dagelijkse leven”, aldus Anniek Nagels, schepen van Samenleven. “Vanaf volgend jaar zal een medewerker inburgeraars toeleiden naar vrijwilligerswerk, taalstages en stageplekken in bedrijven, verenigingen of een lokaal bestuur. We laten hen ook kennismaken met de Genkse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, de woonzorgcentra, onze lokale dienstencentra en de buurtwerking. Zo kunnen inburgeraars hun netwerk uitbreiden en vergemakkelijken we de stap naar zelfredzaamheid. “

Begeleid door een coach

Met initiatieven als vriendENtaal, het regenboogkoor en het buddy-project ‘Samen Inburgeren’, dat dit jaar precies 10 jaar bestaat, heeft Genk al een mooi aanbod voor anderstalige nieuwkomers. “Via deze projecten vergroten we de oefenkansen Nederlands en versterken we het netwerk van inburgeraars”, aldus schepen Anniek Nagels. “Binnen ‘Samen Inburgeren’ zijn intussen zo’n 300 ‘nieuwe Genkenaren’ gematcht met een coach. Het zijn vooral dit soort persoonlijke contacten die het meeste impact hebben. Nieuwe vrijwilligers zijn trouwens altijd welkom. Op 23 november en 18 januari organiseren we een infomoment voor kandidaat-coaches.”

www.genk.be/sameninburgeren

Voor de pers:
een infomoment bijwonen of een coach, inburgeraar of duo interviewen? Laat het ons weten via tel. 089 65 42 45.