Stad Genk en Bisdom Hasselt verkopen projectgrond voor gezinswoningen

Gepubliceerd op woensdag 13 september 2023 13.43 u.
Persbericht van 13 september 2023

Stad Genk en Bisdom Hasselt zullen samen een projectgrond te koop aanbieden langs de Sint-Martensbergstraat in Genk. Het gaat om vier percelen die samengevoegd worden tot één. Zo hopen de verkopers tegemoet te komen aan de toenemende woningnood, vooral bij jonge gezinnen.

Nieuwe voorwaarden

Dezelfde gronden waren in 2020 al eens voorwerp van een verkoopsprocedure. “De verkoop is toen niet doorgegaan omdat de buurtbewoners, en ook het stadsbestuur en het Bisdom zelf, terechte vragen en bemerkingen hadden bij de schaalgrootte die de kandidaat-projectontwikkelaar voor ogen had,” vertelt schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Ruimte. De stad heeft daarop de ruimtelijke voorwaarden verfijnd, wat resulteerde in het voorstel dat nu voorligt.

Het nieuwe stedenbouwkundig kader, waaraan de koper zich moet houden, voorziet enkel grondgebonden woningen, dus geen appartementen, met specifieke aandacht voor jonge gezinnen. De schaal moet passen binnen de omgeving: er is plaats voor maximaal 12 wooneenheden. “Die schaalverkleining is wellicht het voornaamste verschil met de vorige ronde,” aldus schepen Vandeurzen, “samen met de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, die enkel via de Sint-Martensbergstraat zal verlopen, en dus niet via het achterliggende gebied.” Voorts is er in de gunningscriteria veel aandacht voor aspecten als duurzaamheid, mobiliteit, omgevingsaanleg en het behoud van groen. De waardevolle bomenrijen rond het gebied moeten bijvoorbeeld behouden blijven.

Groepswoningbouw

De vier percelen, die samen ongeveer 60 are groot zijn, worden dus in hun geheel aangeboden. Het gaat ook deze keer om groepswoningbouw, maar het is niet langer specifiek gericht op cohousing. Stad Genk en Bisdom Hasselt rekenen op een minimale verkoopprijs van 820.000 euro. “Het gebied is interessant door zijn centrale ligging en vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer,” aldus nog de schepen. “We hopen met deze nieuwe woonontwikkeling tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar betaalbare gezinswoningen, rekening houdend met de evoluties in de bevolkingsgraad.”

Dit dossier ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van 19 september ’23. Daarna volgt de publicatie, en kan de procedure van start gaan.