Stad Genk helpt Oekraïne met opvangplaatsen en financiële steun

Gepubliceerd op vrijdag 1 april 2022 15.26 u.
Stad Genk werkt aan een opvangplan voor Oekraïense vluchtelingen. Er worden opvangplaatsen vrijgemaakt voor kort en langer verblijf, en de stad maakt 3.000 euro over aan het Consortium 12-12.

Collectieve opvangplaatsen

Op vraag van de Federale en Vlaamse overheid maakt Stad Genk ongeveer 110 collectieve opvangplaatsen klaar op drie locaties. De Oekraïense vluchtelingen kunnen er terecht voor directe, kwalitatieve opvang voor een beperkte termijn.

  • Keroma nv, Kolenhavenstraat 1, Industrieterrein Genk-Zuid/Langerlo: 40 plaatsen (vanaf 1 april); uitbreiding mogelijk tot ca. 75 plaatsen (tegen 10 april)
  • Buurthuis Kuurpunt, Kuurpunt 8, Bokrijk: ca. 25 plaatsen (tegen 10 april)
  • Vrouwencentrum, Doornstraat 14, Winterslag: ca. 10 plaatsen (tegen 10 april)

Naast deze opvangplaatsen voor kortverblijf komen er een 40-tal structurele collectieve opvangplaatsen. Het gaat om aparte wooneenheden, voorzien van alle comfort, die voor minstens een jaar bewoonbaar zijn. Hiervoor werkt de stad samen met sociale woonmaatschappij Nieuw Dak en met woonzorgcentrum Toermalien.

Buurt geïnformeerd

De buurtbewoners van de opvangcentra in Langerlo, Bokrijk en Winterslag zijn per brief geïnformeerd. Het is belangrijk voor hen om te weten dat deze opvangcentra tijdelijke oplossingen zijn in afwachting van toeleiding naar een meer duurzame verblijfplaats of een terugkeer naar eigen land. In deze noodopvangcentra bieden we de Oekraïense vluchtelingen in de eerste plaats een veilige plek en voorzien we in hun basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Daarnaast krijgen ze ook begeleiding naar werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Particuliere opvangplaatsen

Heel wat Genkenaren zijn bereid om zelf Oekraïners op te vangen. Zo zijn er op dit moment 95 aanbiedingen van stadsgenoten die hun eigen woning ter beschikking willen stellen. Dat is goed voor een 280-tal opvangplaatsen. Voorlopig legt het stadsbestuur echter de focus op de collectieve opvangplaatsen. Als er bijkomende plekken nodig zijn, nemen we contact op met de mensen die een aanmelding deden.

Voorts zorgen de Evangelische Beptistengemeenschap Bethel en Genkse gezinnen respectievelijk voor 10 en 80 opangplaatsen. Veelal gaat het om familieleden, vrienden of kennissen.

Golf aan solidariteit

De Genkse solidariteit en betrokkenheid met de Oekraïne-slachtoffers is groot. Elke dag krijgt de stad voorstellen voor solidariteitsacties, gaande van de inzameling van materialen en kleding tot financiële giften. Vijfentwintig mensen hebben zich inmiddels aangemeld als tolk, iets wat natuurlijk heel erg nodig is, want de Oekraïense mensen spreken vaak enkel hun eigen landstaal.

Financiële steun

Wie de Oekraïense vluchtelingen financieel een hart onder de riem wil steken, stort best een bijdrage op het rekeningnummer van het Consortium 12-12: BE19 0000 0000 1212.

Het stadsbestuur zelf maakt 3.000 euro over. Hiermee helpen we de humanitaire operaties financieren in Oekraïne en buurlanden.

Gratis infonummer

Wie met vragen zit over de vluchtelingencrisis kan terecht op het gratis infonummer 0800 93 023.

genk.be/help-oekraine