Stad Genk kiest voor verkeersveiligheid op kruispunt Zuiderring-Swinnenwijerweg

Gepubliceerd op vrijdag 17 november 2023 14.05 u.
Persbericht van 16 november 2023

Stad Genk onderneemt actie om de veiligheidsproblemen aan te pakken op het kruispunt Zuiderring - Swinnenwijerweg. Er komt een studie om de onveilige situatie op te lossen en een efficiënte verkeersdoorstroming te creëren. Daarbij wordt ook het fietscomfort geoptimaliseerd.

Onveilig kruispunt

Het kruispunt Zuiderring - Swinnenwijerweg in Genk-Zuid is cruciaal voor de verbinding naar het industriegebied tussen de Zuiderring, het Albertkanaal en de Kolenhaven. Helaas vertoont het huidige kruispunt enkele veiligheidsproblemen, vooral voor zwaar vrachtverkeer dat vanuit de Swinnenwijerweg linksaf wil slaan op de Zuiderring. “We hebben de afgelopen jaren enkele zware verkeersongevallen gezien, waarvan één met dodelijke slachtoffers”, zegt schepen Karel Kriekemans, bevoegd voor mobiliteit. “De onveilige situaties waarbij vrachtwagens de veiligheid op de weg in gevaar brengen, willen we oplossen.”

Het zware vrachtverkeer, afkomstig van de Swinnenwijerweg en vanuit de Oosterring via de Zuiderring naar de Swinnenwijerweg, ondervindt moeilijkheden bij het oversteken van de Zuiderring. De opstelstrook voor links afslaand vrachtverkeer is te kort, waardoor voertuigen vaak vertragen of stoppen, en het verkeer op de tweede rijbaan moeten voorlaten. Dit leidt tot onveilige situaties en verkeershinder.

Veiligheid verhogen

De stad gaat nu een studiebureau inschakelen met als doel de verkeersdoorstroming te verbeteren, de veiligheid te verhogen en het fietscomfort te optimaliseren.

Het studiebureau zal verschillende varianten onderzoeken om het verkeer veilig en efficiënt over het kruispunt te leiden. “We zullen ook aandacht besteden aan de integratie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Een ongelijkgrondse kruising van het BFF-fietspad met de Zuiderring zal worden gerealiseerd om de fietsveiligheid te bevorderen. Een nieuwe bushalte nabij het kruispunt zal ook bijdragen aan de bereikbaarheid van het industriegebied met het openbaar vervoer”, voegt schepen Kriekemans toe.

Prioritair project

De herinrichting van het kruispunt is een prioritair project voor de stad, gezien de cruciale rol die het speelt in de verkeersstromen van en naar Genk-Zuid. De bouwkost voor deze aanpassingen wordt geraamd op 3 miljoen euro.