Stad Genk laat verdoken prostitutiepand in Stalenstraat sluiten

Gepubliceerd op vrijdag 29 oktober 2021 14.34 u.
Persbericht van 29 oktober 2021

Burgemeester Wim Dries laat een verdoken prostitutiepand in de Stalenstraat voor drie maanden sluiten. Dat doet hij na herhaalde klachten over overlast en diverse vaststellingen. Bij een controle van PZ CARMA en enkele Inspectiediensten werd er vastgesteld dat het pand gebruikt werd ter exploitatie van een prostitutiehuis en werden diverse inbreuken weerhouden.

“We kregen als stadsbestuur signalen dat het pand gebruikt werd als kamerverhuur voor het aanbieden van seksuele diensten, alsook signalen van overlast en onveiligheid. Om polshoogte te nemen van de situatie vond er een controle plaats van PZ CARMA en verschillende Sociale Inspectiediensten” geeft burgemeester Wim Dries aan. “Jammer genoeg werden de signalen bevestigd en bleek de exploitatie niet in acceptabele omstandigheden te gebeuren.”

“Het is onze taak erop toe te zien dat de normen en voorschriften worden nageleefd. Het is dan ook essentieel dat de uitbatingen in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving, zodat de uitbating in goede werkomstandigheden kan gebeuren.” Aldus Wim Dries. “De zaakvoerder van de onderneming werd uitgenodigd op gesprek om de diverse inbreuken te bespreken, maar kwam niet opdagen. Er zijn dan ook voldoende aanwijzingen die de tijdelijke sluiting van het pand rechtvaardigen.”