Stad Genk: maatregelen tegen corona in eigen organisatie

Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020 10.24 u.
Met vereende krachten garandeert stad Genk de basisdienstverlening aan de Genkenaren. De gezondheid en het welzijn van de werknemers blijft echter de allereerste prioriteit. Alleen door goed te zorgen voor onszelf en elkaar kunnen we op een duurzame manier onze werking blijven garanderen.

Crisiscel

De stad volgt uiteraard de richtlijnen van de federale overheid op en past die ook strikt toe in de organisatie. Daarvoor werd binnen stad Genk een crisiscel opgericht. Deze crisiscel overlegt dagelijks met de hogere overheid en met gezondheidsdiensten en beslist welke stappen er nodig zijn om de federale maatregelen in onze organisatie toe te passen. Op die manier wil het bestuur zo goed mogelijk de gezondheid van de medewerkers garanderen en de dienstverlening naar de burgers blijven verzekeren.

Het is immers essentieel dat openbare diensten hun werk zo goed mogelijk blijven verder zetten. Daarom werd bijvoorbeeld ook gevolg gegeven aan de oproep van de overheid om thuiswerk in te voeren; intussen werken al meer dan 300 administratieve medewerkers thuis. Voor de aanwezige personeelsleden geldt dat er alleen nog fysiek vergaderd wordt indien noodzakelijk en indien mogelijk enkel nog digitaal.

Dienstverlening aan de loketten en andere locaties met fysiek klantencontact

Voor alle diensten met fysieke klantencontacten zoals het Balieplein en Sociaal Huis Portavida, geldt dat fysiek bezoek aan de loketten enkel kan na een telefonisch gemaakte afspraak, volgens het ‘klik – bel – kom’-principe. Eerst bellen dus!

Als bescherming van het baliepersoneel en bezoekers is er een plexiwand geplaatst, volgens we striks de afstandsregels en kunnen bezoekers gebruik maken van desinfecterende handgel.

Extra maatregelen stedelijke gebouwen

De poets van de stedelijke gebouwen, en dan zeker die locaties met veel fysiek klantencontact, is zo veel als mogelijk opgedreven. Alle stedelijke gebouwen worden waar mogelijk 100 % op buitenlucht geventileerd.

Buitendiensten

Het onderhoud van het openbaar domein is een kerntaak van de stad en de Technische Werkplaatsen spelen hierin een essentiële rol. De preventieve maatregelen van de federale overheid (handen regelmatig wassen, minimum 1,5 meter afstand bewaren, wegwerpzakdoeken gebruiken, de huisarts om telefonisch vragen als je je ziek voelt, enzovoort) worden strikt opgevolgd.

Extra maatregelen

Voor de Technische Werkplaatsen werden de maatregelen nog verder uitgewerkt. Zo wordt de werkverdeling ’s morgens gespreid over meerdere ruimten, is de werkorganisatie aangepast en staan er extra voertuigen ter beschikking voor verplaatsingen.

Onze werknemers letten heel erg op de hygiëne. Zo wassen ze hun handen veelvuldig, onder meer na iedere uitgevoerde taak/werkplek, en voordat ze in een voertuig stappen.

Onze werknemers gebruiken bij voorkeur alleen hun eigen gereedschap. Gereedschappen die toch door meerdere werknemers gebruikt worden, worden tussentijds en bij wissel van werknemer, grondig gereinigd.

Apart of eigen vervoer

Werknemers wassen en kleden zich in deze tijden thuis om. Enkel wanneer dit niet mogelijk is, mag de waszaal met maximum 10 personen gebruikt worden. Lokalen, voertuigen en werfketen worden regelmatig gelucht en extra gepoetst.

Zoals eerder al aangehaald, zijn er omwille van de afstandsregel extra dienstvoertuigen voorzien voor verplaatsingen. Als onze werknemers zich toch met twee personen in hetzelfde voertuig bevinden, dan betekent dat dat alleen de chauffeur vooraan zit, en de passagier achteraan. Wie kan, rijdt rechtstreeks met zijn eigen vervoer naar zijn werkplek.

 

Bij inbreuken wordt onmiddellijk actie ondernomen, dit voor de gezondheid en veiligheid van ons allemaal. Samen staan we sterk en samen kunnen we ervoor zorgen dat we deze moeilijke tijd doorstaan.