Stad Genk neemt maatregelen tegen overlast door everzwijnen

Gepubliceerd op woensdag 9 oktober 2019 14.49 u.
Het schepencollege kondigt enkele maatregelen aan om de overlast door everzwijnen op het Genkse grondgebied te beperken.

Aansluitend op eerder genomen initiatieven van het Agentschap Natuur en Bos en de aanpak in het bosgebied Zonhoverheide zet de stad doorgedreven in op preventieve maatregelen, met onder meer een groepsaankoop vaste draad, en populatiecontrole. Zo gaat Genk grote boscomplexen verpachten voor jacht en zullen in de meer bevolkte omgeving Bret / Oud-Waterschei / Sportbos lokale acties opgezet worden. Zo zal worden onderzocht of er in het gebied everzwijnen kunnen gevangen worden in kooien.

Migratie everzwijnen

De aanwezigheid van everzwijnen op het grondgebied van Genk is niet nieuw. Wel zijn de afgelopen maanden heel wat everzwijnen via de Stiemervallei gemigreerd vanuit het zuiden van de stad (omgeving Bokrijk en De Maten) naar groene wijken en de buurt van het Sportbos. In tegenstelling tot het boscomplex Zonhoverheide, dat eerder al succesvol werd aangepakt, heeft de stad in deze buurt weinig eigendommen en is de situatie anders: er is hier geen groot naaldbos maar wel een beekvallei met bossen, er zijn veel particuliere eigendommen en het Sportbos is een druk bezocht recreatiegebied.

Groepsaankoop draad

In de eerste plaats zal de stad de Genkenaren zoveel mogelijk ontzorgen. Burgers worden nog grondiger geïnformeerd over acties die ze kunnen ondernemen om hun private gronden te beschermen. In dit ontzorgingsverhaal pakt de stad ook uit met een Vlaamse primeur: de stadsdiensten organiseerden eind 2019 een stadsbrede groepsaankoop voor afsluitingen op poten, waarbij de stad op zoek ging naar de beste prijs voor de aankoop van everzwijn- bestendige draad. De achtertuin van de meeste percelen is meestal niet of slecht dichtgemaakt. Zo hebben everzwijnen vrij spel om voedsel te zoeken in de tuinen. Een vaste draad over de breedte van het perceel lost al heel veel problemen op. Bovendien is ANB de enige instantie die schadevergoedingen uitkeert bij schade veroorzaakt door everzwijnen, maar daar heb je alleen maar recht op als je kan aantonen dat je preventieve maatregelen genomen hebt.

Populatiecontrole

Gelijktijdig wordt ook ingezet op populatiecontrole. In het gebied Zonhoverheide / Delweg vindt later dit jaar opnieuw een drukjacht plaats. Voor andere grote boscomplexen (Horensberg en bodembossen in het oosten van de stad) in beheer van stad Genk worden jachtvergunningen verpacht. Deze procedure start onmiddellijk, zodat de gronden effectief voor het einde van het jaar verpacht zijn. Ook onderzoekt de stad samen met ANB of er ook op andere plaatsen drukjachten kunnen doorgaan. Voor de omgeving Bret / Oud-Waterschei / Sportbos zoekt de stad uit welke lokale acties mogelijk zijn om ook daar gericht het probleem aan te pakken, door bijvoorbeeld de plaatsing van vangkooien.

www.genk.be/everzwijnen