Stad Genk plant bomen in Bodembos

In Genk hebben we heel wat bos dat we geleidelijk willen omvormen van monotoon naaldbos, vaak met Amerikaanse vogelkers, naar meer divers bos. Deze winter hebben we hiervoor geplant in het Bodembos.

Bos omvormen van naaldbos naar een gevarieerd loofbos.

Om de bossen om te vormen moet je de situatie per bosblok bekijken en gefaseerd aanpakken. In veel gevallen moeten er dennen (grove den of Corsicaanse den) gekapt worden, zo krijgen loofbomen meer kansen. Indien er Amerikaanse vogelkers staat (een invasieve exoot die andere boom- en struiksoorten verdrijft) kan je deze ook aanpakken. Door te kiezen voor de juiste soorten die een tegengewicht kunnen geven, kan je het bos omvormen naar een gevarieerd loofbos.
En zoals bij alles in het bos: na verloop van lange tijd zal je succes boeken!

Stad Genk wil deze legislatuur werk maken van de omvorming van onze bossen. Zo gaat er elk jaar werk gemaakt worden van aanplanten om waar nodig nieuwe soorten in te brengen.

Waarom omvormen?

Bossen met hoofdzakelijk naaldbomen (en eventueel Amerikaanse vogelkers) scoren minder goed als het gaat over biodiversiteit. Bovendien zorgt diversiteit (in soorten maar ook in leeftijd en in structuur) er voor dat het bos beter bestand is tegen de effecten van de klimaatwijziging zoals hete zomers.

Aanplanten Bodembos in de winter 2020 - 2021.

De stukken bos waar in de winter 2020 - 2021 de omvorming opgestart is, werden in het verleden al eens aangepakt om de Amerikaanse vogelkers onder controle te krijgen.

No worden met een bosfrees de plantplekken voorbereid, dan worden de boompjes geplant en voorzien van een hoeveelheid voeding. Tot slot gaat er aan elk boompje een koker als wildbescherming. Zo worden de boompjes niet opgegeten door reeën.

Volgende soorten worden geplant:

 • Winterlinde (Tilia cordata)
 • Zomereik (Quercus robur)
 • Wintereik (Quercus petraea)
 • Boskers (Prunus avium)
 • Esdoorn (Acer pseudoplatanus)
 • Beuk (Fagus sylvatica )
 • Tamme kastanje (Castanea sativa)
 • Veldesdoorn (Acer campestre)
 • Hazelaar (Corylus avellana)
 • Meidoorn (Crataegus monogyna)
 • Haagbeuk (Carpinus betulus)
 • Hondsroos (Rosa canina)
 • Hulst (Ilex aquifolium)
 • Taxus (Taxus baccata)

In totaal werden 5.700 boompjes geplant.