Stad Genk plant bomen in Kattevennen

In Genk heeft de stad heel wat bos, meer dan 1.000 ha.

Om dat bos te beheren hebben we een bosbeheerplan. Hierin wordt het beheer van de bossen uitgewerkt met aandacht voor de gezondheid van onze bossen, open plekken, bosranden en de omvorming van onze bossen.

Veel van de bossen in Genk zijn aangeplant of gezaaid om later te kunnen gebruiken voor de mijnbouw. In deze naaldbossen, staat vaak Amerikaanse vogelkers of Amerikaanse eik. Deze exoten domineren sterk waardoor er heel weinig andere soorten groeien in het bos.

Een jaar geleden hebben we in Kattevennen op 3 plaatsen bos gekapt. Veel van de bomen die hier stonden waren zwaar beschadigd door stormen of dood (fijnspar door de letterzetter).

Nu worden er nieuwe boompjes geplant.

 1. De eerste stap is de bodem klaar maken om te planten. Hiervoor zijn sleuven gemaakt zodat de boompjes in de grond kunnen.
 2. De tweede stap is het plaatsen van een wildraster. Anders worden de boompjes opgegeten door dieren. Zo vinden reeën het lekker om de jonge knoppen te eten.
 3. Als het wildraster staat, worden de boompjes geplant. Dat zal over enkele weken gebeuren. Volgende boompjes worden geplant:
  • Winterlinde
  • Wintereik
  • Boskers
  • Veldesdoorn
  • Sporkenhout
  • Hazelaar
  • Meidoorn
   In totaal planten we 2.681 boompjes.