Stad Genk verkoopt grond voor uitbreiding kinderdagverblijf en extra woningen

Gepubliceerd op woensdag 20 december 2023 11.39 u.
Persbericht van 20 december 2023

Genk breidt uit met een nieuw kinderopvangcentrum en extra woningen. De stad verkoopt twee ontwikkelingsgronden om deze projecten te realiseren, als antwoord op de groeiende behoeften van de gemeenschap. 

Uitbreiding Kinderdagverblijf in Vennestraat 

Genk kampt met een aanzienlijk tekort aan kinderopvangplaatsen, waarbij de stad momenteel het op één na laagste aantal plaatsen per 100 kinderen heeft onder alle centrumsteden. In 2021 en 2022 heeft het Agentschap Opgroeien een uitbreidingsronde georganiseerd voor extra opvangplaatsen voor kinderen van ouders met beperkte financiële middelen. Dankzij de inspanningen van Genk werden 35 plaatsen toegekend aan VZW Familia, een organisatie die verschillende kinderdagverblijven beheert.


"Kinderdagverblijven spelen een cruciale rol in de gemeenschap, en het is van groot belang dat we oplossingen vinden voor het tekort aan opvangplaatsen. De toewijzing aan Familia is een positieve stap vooruit om aan de behoeften van onze gemeenschap te voldoen", benadrukt schepen van Talentontwikkeling Anniek Nagels.


Met een centrale ligging, goede bereikbaarheid en nabijheid tot wijken met minder opvangaanbod is de Vennestraat een strategische keuze. De realisatie wordt verwacht tegen eind 2024.

Woonproject op Sint-Janssite biedt innovatieve woningen

Naast de ontwikkeling van het kinderdagverblijf, biedt stad Genk nog een andere projectgrond aan. De verkoop van deze grond zal de bouw van nieuwe, innovatieve woningen mogelijk maken op de Sint-Janssite. Stad Genk gaat op zoek naar een partner om dit te verwezenlijken.


Het projectgebied, voorheen bekend als het voetbalterrein binnen de Tuinwijk van Waterschei, werd in 2008 herbestemd tot woonzone, specifiek patiowoningen, zoals vastgesteld in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).


In oktober 2023 werd in opdracht van stad Genk, een onderzoek uitgevoerd door studiebureau Buur (deel van Sweco). Het onderzoek heeft het oorspronkelijke idee van patiowoningen verfijnd, waardoor er kan worden ingespeeld op de veranderende woonwensen. “De focus ligt op innovatieve en energiezuinige woningen die als voorbeeldproject dienen op vlak van duurzaamheid en dit in relatie tot Open lab Genk. Ook wordt er gestreefd naar het bieden van flexibiliteit aan jonge gezinnen, met mogelijkheden zoals een zorgunit, bureauruimte en uitbreidingsruimte voor groeiende gezinnen”, vertelt schepen van Ruimte Toon Vandeurzen.


Als aanvulling op deze ontwikkelingen zal stad Genk ook een verkeersvrije oost-west verbinding aanleggen die een nieuwe doorsteek wordt in het gebied. Deze verbinding zal de verschillende zones met elkaar verbinden.