Stad Genk verlengt convenant met laatste wedkantoor niet

Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023 9.42 u.
Persbericht van 19 september 2023

Stad Genk beslist om geen convenant af te sluiten met het wedkantoor Bingoal Retail, dat momenteel een vestiging heeft aan de Keinkesstraat. Zo ’n convenant is voor het wedkantoor nodig om een vergunning voor de uitbating te verkrijgen of te verlengen. Met de weigering verdwijnt zo het laatste wedkantoor of kansspelinrichting klasse IV uit Genk.

“In 2018 waren we met 10 kantoren op ons grondgebied nog koploper in het aantal kansspelinrichtingen,” zegt burgemeester Wim Dries. “We hebben toen aan de justitieminister gevraagd om het gokken strenger te gaan reglementeren. Want gokken is problematisch. Het kan schulden en financiële problemen veroorzaken, het stort mensen in armoede en het leidt soms tot gezondheids- en sociale problemen.”

Convenant weigeren

Met het verplicht afsluiten van een convenant tussen de kansspelinrichting en het stadsbestuur, heeft de stad nu een instrument in handen om het aantal kansspelinrichtingen te doen dalen. “We kunnen het afsluiten van zo’n convenant weigeren op basis van criteria die in de wet zijn voorzien,” vult schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Economie, aan. Die criteria houden rekening met de aanwezigheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vaak door jongeren bezocht worden of waar regelmatig erediensten plaatsvinden. “Dat is hier zeker het geval,” aldus Toon Vandeurzen. “In de buurt liggen verschillende scholen, een huisartsenpraktijk, een kerk en een moskee, een buurtcentrum en een jeugdwelzijnswerking.”

Met het weigeren van de convenant met Bingoal Retail verdwijnt de laatste kansspelinrichting klasse IV uit Genk. “In 2018 hadden we er nog 10 op ons grondgebied, vorig jaar nog 7,” zegt Wim Dries. “Voorts proberen we nog het gokken in andere inrichtingen, zoals krantenwinkels of cafés, te ontmoedigen. Het kadert in ons integraal antigokbeleid, waarbij we ook inzetten op preventie en hulpverlening. Daarom is het voor ons eigenlijk evident dat we gokmogelijkheden in onze stad zoveel mogelijk willen beperken, en dus negatief adviseren. Dat geldt ook voor nieuwe aanvragen.”

Juridische stappen

De kansspelinrichtingen zijn het niet altijd eens met de beslissing van de stad en hebben intussen verschillende juridische procedures opgestart bij diverse rechtbanken. “Dat was te verwachten,” zegt Toon Vandeurzen daarover. “Goed nieuws is wel dat een procedure over een eerdere weigering bij de rechtbank van eerste aanleg in ons voordeel is beslist. De kans is groot dat ook hiertegen in beroep wordt gegaan. Het is uiteindelijk wachten op een arrest van de Raad van State voor een definitieve uitspraak.”

Overzicht: weigering convenant kansspelinrichtingen klasse IV

Bingoal - Keinkesstraat
• datum weigering convenant: 19/09/2023 (o.v.)
• vervaldatum vergunning en sluiting: 11/12/2023

Ladbrokes - Stalenstraat
• datum weigering convenant: 20/06/2023
• vervaldatum vergunning en sluiting: 16/09/2023

Ladbrokes - Hoevenzavellaan
• datum weigering convenant: 20/06/2023
• vervaldatum vergunning en sluiting: 16/09/2023

Betcenter - Zaveldries
• datum weigering convenant: 14/02/2023
• vervaldatum vergunning en sluiting: 19/03/2023

Ladbrokes - André Dumontlaan
• datum weigering convenant: 26/04/2022
• vervaldatum vergunning en sluiting: 8/05/2022

Betcenter - Europalaan
• datum weigering convenant: 15/03/2022
• vervaldatum vergunning en sluiting: 20/03/2022

Betcenter - Vennestraat
• datum weigering convenant: 15/03/2022
• vervaldatum vergunning en sluiting: 20/02/2022