Stad Genk versterkt samenwerking met Wonen Vlaanderen

Gepubliceerd op dinsdag 5 april 2022 10.26 u.
Persbericht van 5 april 2022

Intensievere opvolging van Genkenaren die recht hebben op de Vlaamse huurpremie

Om de zogenaamde ‘onderbescherming’ van kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning tegen te gaan, zal stad Genk voortaan nauwer samenwerken met het agentschap Wonen Vlaanderen. In de praktijk blijkt dat heel wat huurders de maandelijkse Vlaamse huurpremie waar ze recht op hebben niet opnemen. Via een sterkere informatie-uitwisseling tussen Wonen Vlaanderen en het Sociaal Huis Portavida wilt stad Genk voortaan meer, vooral kwetsbare, Genkenaren bereiken.

Wie een sociale huurwoning wilt huren, komt daarvoor in de meeste gevallen op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij te staan. Duurt dit vier jaar en voldoe je aan een aantal voorwaarden met betrekking tot het inkomen, de huurprijs, de woningkwaliteit, … ; dan heb je recht op een huurpremie van het agentschap Wonen Vlaanderen. Het bedrag van de huurpremie wordt berekend op basis van het inkomen van de gezinsleden, de grootte van het gezin, de ligging van de huurwoning en de huurprijs.

Info komt niet aan

In principe moeten de huurders zélf het initiatief nemen om de huurpremie aan te vragen. Wonen Vlaanderen stimuleert dit door hen per post een invulformulier te bezorgen met de vraag een aanvraag te doen. Cijfers van Wonen Vlaanderen tonen echter aan dat deze informatie de kandidaat-huurders heel vaak niet bereikt: in Vlaanderen reageert 42% van de huurders niet op de uitnodiging, voor Genk ligt dat cijfer zelfs nog hoger. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: ofwel is er teveel administratie, is de inhoud niet duidelijk, zijn er taalkundige problemen …

Kansarmoede aanpakken

“Om ervoor te zorgen dat we wél alle mensen bereiken, dat de huurpremies effectief worden opgenomen en we zo de maandelijkse huurlast voor de bij uitstek kwetsbare Genkenaar draaglijker maken, gaan we in op het aanbod van Wonen Vlaanderen om via een nieuw systeem vlotter informatie uit te wisselen”, vertelt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada. “Concreet zal het Sociaal Huis op campus Portavida – het voormalige OCMW – twee keer per jaar een lijst ontvangen met de gegevens van de personen die niet reageerden op de uitnodiging van Wonen Vlaanderen. De medewerkers van de sociale dienst op campus Portavida zullen deze personen en gezinnen vervolgens contacteren: via brief, telefonisch of via een huisbezoek. Zij zorgen verder ook voor de nodige ondersteuning van de huurders en bekijken of eventuele bredere hulpverlening of een rechtenonderzoek nodig is. De effecten van die inspanningen zullen we uiteindelijk ook evalueren en bijsturen indien nodig. Via deze samenwerking met Wonen Vlaanderen zetten we als stadsbestuur een nieuwe stap in de bestrijding van de sociale ongelijkheid en kansarmoede in Genk. Ook willen we het wonen in Genk aantrekkelijker, toegankelijker en betaalbaarder maken.”