Stad Genk viert 35 jaar dienstencentra en 25 jaar Ter Hooie

Gepubliceerd op donderdag 10 februari 2022 16.14 u.
Persbericht van 10 februari 2022


Rijke geschiedenis verzameld in nieuwe brochure ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’

De Genkse dienstencentra bestaan 35 jaar en dat viert stad Genk met een feestelijke zitting in het stadhuis op 10 februari, die ook via livestream te volgen is. In het bijzijn van de pioniers, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, netwerkpartners en sympathisanten is er bijzondere aandacht voor dienstencentrum Ter Hooie, dat 25 jaar bestaat, én voor de gloednieuwe brochure ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’ over het verleden, heden en de toekomst van de dienstencentra in Genk.

Genk telt vijf dienstencentra: de Hazelaar in Kolderbos, Ter Hooie in Genk-centrum, De Halm in Hoevenzavel, De Schalm in Boxbergheide en de Steymer in Waterschei. Stuk voor stuk locaties waar elke dag talloze ontmoetingen plaatsvinden, maar wat gebeurt er precies? “Een lokaal dienstencentrum organiseert in de eerste plaats activiteiten om de zelfredzaamheid van de deelnemers te bevorderen en om eenzaamheid tegen te gaan”, vertelt kersvers schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada. “Je kan er terecht met vragen over thuiszorg of je kan meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten, zoals knutselsessies, computerlessen, taalcursussen, … Daarnaast bieden de lokale dienstencentra ook hulp aan bij activiteiten uit het dagelijks leven; samen koken en eten, maaltijden aan huis of afhaalmaaltijden, ondersteuning bij vervoersvragen of klusjes, … De centra richten zich voornamelijk tot ouderen, al dan niet met een beginnende zorgbehoefte, en zijn minstens 32 uur per week voor iedereen toegankelijk.”

Antwoord op toenemende vergrijzing

Het eerste dienstencentrum in Genk, De Hazelaar in Kolderbos, werd opgericht in 1986; een periode van sterke vergrijzing in onze regio. De sociale bouwmaatschappij Nieuw Dak beschikte over een gemeenschapshuis in de Rustlaan in Kolderbos dat zij al geruime tijd niet meer gebruikte. Voor het OCMW, waar de zorgvragen binnenstroomden, een unieke kans om een ontmoetingscentrum voor ouderen te starten.

Ere-burgemeester Jef Gabriels, lid van de werkgroep die de brochure ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’ samenstelde en coauteur, benadrukt de rol van toenmalig OCMW-voorzitter Jo Vandeurzen. “Jo legde in het toekomstplan voor oudere Genkenaren van 1989 de basis van betaalbaar wonen voor ouderen, omringd met goede zorg. Dat gebeurde dankzij een unieke samenwerking tussen de sociale bouwmaatschappij Nieuw Dak en het OCMW. Nieuw Dak stond in voor de huisvesting, het OCMW via de dienstencentra voor de zorg. In Ter Hooie werd deze formule voor het eerst toegepast. In die tijd is ook de mindermobielencentrale (MMC) - een taxidienst voor ouderen - opgericht, toen nog vrij beperkt, maar inmiddels uitgegroeid tot de grootste van Vlaanderen. Wijlen Boud Reggers, voormalig OCMW-voorzitter, was vanaf het begin sterk betrokken bij de uitbouw van de dienstencentra.”


Verbinding centraal

Het verhaal van De Hazelaar en Ter Hooie werkte inspirerend voor de overige dienstencentra. Nieuw Dak zorgde telkens voor de bakstenen en het OCMW voor de invulling van de werking. Op één dienstencentrum na - De Schalm in Boxbergheide - werden uiteindelijk alle dienstencentra gebouwd door Nieuw Dak. Met dienstencentrum Ter Hooie, dat dit jaar 25 jaar bestaat, biedt Nieuw Dak ook een 70-tal betaalbare seniorenflats aan in het centrum van Genk. “Het verhaal van de Genkse dienstencentra is er eentje van verbinding”, vertelt schepen Roncada. “Dankzij de inzet en het engagement van talloze vrijwilligers en sympathisanten dragen we ertoe bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel minder snel de stap naar een woonzorgcentrum moeten zetten. Iets wat bezoekers en hun familie enorm appreciëren.”


Zorg op maat

Dit jaar maakt elk dienstencentrum, onder meer in samenwerking met zijn doelgroep en buurtorganisaties, een eigen actieplan op dat gekoppeld is aan het Genkse meerjarenbeleidsplan rond zorg. Dit nieuw beleidsplan is een vervolg op het Horizonplan, op zijn beurt de opvolger van het Toekomstplan Oudere Genkenaren. Met de uitwerking van een eigen actieplan zetten de dienstencentra in op een sterk zorgbeleid voor senioren en medioren op maat van elke buurt.

De samenwerking met de Genkse adviesraad 55+ speelt daarbij een grote rol; er is een duidelijke berichtgeving naar de senioren toe. Dat gebeurt momenteel al sterk via het magazine ‘De Horizon’. Schepen Roncada: “Samen met de Genkse adviesraad 55+ houden we de vinger aan de pols en bekijken we welke noden er zijn om daar vervolgens snel een antwoord op te bieden. Er zijn nog veel nieuwe plannen in de maak, zoals het project ‘Zorgzame buurten’ in Oud-Sledderlo; een initiatief waarbij specifieke zorgnoden - die duidelijk werden na een buurtanalyse - verdere invulling krijgen.”

De brochure ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’ kost 4 euro en is verkrijgbaar in de vijf Genkse Dienstencentra.

https://www.genk.be/de-5-genkse-dienstencentra