Stad Genk werkt aan divers talent

Gepubliceerd op maandag 2 december 2019 10.50 u.
De werkplek van de toekomst is er een die divers én inclusief is. Want onze samenleving verandert voortdurend. "Meer dan de helft van de Genkenaren heeft roots buiten België. Dus wil stad Genk die diversiteit ook op de eigen werkvloer terugzien", zegt algemeen directeur Hilde De Wilde.

Hoe is het gesteld met de diversiteit binnen het stadsbestuur van Genk?

Hilde De Wilde: “Wij meten sinds de jaren 90 om de twee jaar de samenstelling
van ons personeelsbestand. Dertig jaar geleden waren vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in de hogere functies van onze organisatie. Dat verschil is nu zo goed als weg. We zien nu dat er zelfs bij onze technische diensten steeds meer vrouwen aan het roer staan. En in het managementteam van de stad is zelfs twee derde een vrouw, 6 op 9 medewerkers om precies te zijn.”

Het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen is verleden tijd, hoe zit het met medewerkers met niet-Belgische roots?

Hilde De Wilde: “Cijfers van onze personeelsscreening tonen dat 1 op 3
medewerkers van niet-Belgische origine is. Daarvan heeft de grootste groep collega’s
Italiaanse roots. Slechts 9% van onze 1.158 medewerkers is van Turkse of Maghrebijnse-
origine. Dat is nog geen afspiegeling van de Genkse bevolking. Toch scoren we beter
dan steden zoals Hasselt, Gent en zelfs Antwerpen. We missen de etnische diversiteit
vooral in de hogere functies, dat wil zeggen onder de medewerkers met een
bachelor- of masterdiploma.”

Hoe kan je als werkgever sterker in de arbeidsmarkt staan?


Hilde De Wilde: “Stad Genk is één van de belangrijkste werkgevers in onze stad
en die vraag stellen we ons al langer. Voor een organisatie is een divers personeelsbestand
een verrijking. Hoe meer je een afspiegeling bent van de samenleving,
hoe dichter je als organisatie bij de mensen staat. Meer gelijkheid, inzetten op talent
en sterke publieksdiensten kaderen ook in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDG’S) van de Verenigde Naties, waar we ons als stad achter scharen.”

Kan je een voorbeeld geven hoe dat gebeurt bij stad Genk? 

Hilde De Wilde: “Bijvoorbeeld in de wijze waarop we aanwerven. We houden infomomenten om geïnteresseerden in een vacature een idee te geven hoe de examenprocedure verloopt en wat het takenpakket is van de job. Ook de samenstelling van onze jury’s proberen we divers te maken op vlak van gender, leeftijd en etniciteit.”

Stad Genk heeft een tijdelijk project ‘Springplank voor divers talent’ opgezet. Wat is dit precies?

Hilde De Wilde: ‘Dit is een tewerkstellingsproject voor hoger opgeleiden, vaak
anderstalig en met buitenlandse roots. Ze krijgen bij ons een contract van maximaal 6
maanden. De toeleiding gebeurt niet door ons maar door organisaties zoals de VDAB,
RiseSmart en UHasselt. Zij screenen de kandidaten voor ons. ‘Spingplankers’ zijn geen
concurrentie voor onze gewone vacatures omdat de job maximum 6 maanden duurt. Als
er gewone vacatures zijn, zijn ze natuurlijk welkom om aan de wervingsproeven deel te
nemen.”

Is werken aan diversiteit voldoende of werkt stad Genk ook aan een inclusief personeelsbestand?

Hilde De Wilde: “Wij werken uiteraard aan een werkvloer waar iedereen telt en waar ieders
talent waarde heeft. Of je nu man, vrouw, jong, oud, hetero of LGBTQ, Belgisch of
van andere origine bent. Of je een arbeidsbeperking hebt of niet. Wij willen niemand
zomaar uitsluiten.” 

In 2018 en 2019 heeft de stad 10 mensen tewerkgesteld in een tijdelijk job van 6 maanden. Het project werd ook positief onthaald op een congres voor werkgevers en professionals uit de regio dat plaats vond op 25 november 2019 in Genk. 
Lees meer over Springplank. 

'Springplankers' aan het woord 

Suzana Jacobs werkte bij de Dienst Kinderopvang. Ze is pedagoge en komt uit Angola. "Het is niet vanzelfsprekend dat mensen je zomaar aanvaarden. Tijdens een vorige werkervaring kreeg ik soms commentaar, gewoon op basis van mijn huidskleur. Maar bij stad Genk belandde ik een prachtig team waar ik mijn talenten echt kon inzetten en mijn Nederlands verbeteren. Ook al was dit een korte werkervaring, ik denk dat het heel mooi staat op mijn cv.”

Maria Ishkova leerde een Genkenaar kennen en kwam 4 jaar geleden uit Sint-Petersburg naar Genk. Ze had een masterdiploma Marketing & Reclame en 8 jaar werkervaring op zak. Aan de Universiteit Hasselt behaalde ze haar tweede masterdiploma Marketing. Ook voor Maria was de taal het struikelblok om een echte kans te krijgen op de arbeidsmarkt. “Bij de Afdeling Marketing & Communicatie van de stad werkte ik mee aan de online content-marketing voor de sociale media en de website van stad Genk. Deze ervaring zal mijn kans op de arbeidsmarkt
zeker verhogen. In combinatie met Nederlandse lessen, merk ik dat ik veel vooruitgang maak.”