Stad Genk werkt in bossen Sledderlo en Zonhoverheide

Begin februari is een aannemer in opdracht van de stad Genk gestart met kapwerken in het bos van Sledderlo. Later wordt er ook nog gewerkt in het zuidelijk deel van het bos Zonhoverheide.

Bos van Sledderlo

De meeste bomen in het bos van Sledderlo - veelal grove den - hebben een gelijke leeftijd van ongeveer 50 jaar. De kapwerken die momenteel uitgevoerd worden, vinden plaats aan de achterzijde van de woningen aan de Muggenberg, Hazenstraat en Mastboomstraat. 

Voor deze werken zijn verschillende redenen:

  • In het kader van het regulier bosbeheer wordt geregeld gedund in de Genkse bossen. Als je een bos dunt, geef je ruimte aan bomen om te groeien én krijgen lagere struiken en planten ook meer kansen. Dunnen zorgt er dus voor dat de bomen beter groeien en het bos diverser wordt.
  • Heel wat bomen die aan de rand van het bos in Sledderlo stonden, waren in slechte gezondheid of stonden problematisch op langere termijn. Veel van deze bomen groeiden scheef of hebben in de laatste jaren al grote takken verloren. Omdat deze bomen zo dicht tegen de huizen stonden, kon er niet selectief gekapt worden. Door de bosrand te kappen, werden deze bomen, met zicht op de lange termijn, op een veilige manier verwijderd. Dit gebeurt deels ook op vraag van veel mensen die tegen het bos wonen. Veel van de woningen die dicht tegen het bos staan, krijgen nu ook meer licht in de woning.

Na de werken wordt de bosrand terug aan de natuur gegeven. De bosrand krijgt de kans om zich spontaan te ontwikkelen met lagere struiken. Eventueel kan er later bijkomend aangeplant worden. De ontwikkeling van deze randen wordt opgevolgd door de stad en het Agentschap Natuur en Bos.

Bos Zonhoverheide

Zuidelijk in het bos van Zonhoverheide worden bomen gekapt die voor het merendeel aan de randen van het bos staan. Deze bomen staan langs de weg of langs andere percelen. Heel wat van deze bomen hangen over en hebben al schade veroorzaakt door afgebroken takken en stormschade. Door nu in een stuk van de rand bomen te kappen, proberen we dit te voorkomen en geven we tegelijk meer plaats aan de andere bomen. Ook hier creëren we dus ruimte voor bomen en struiken en streven we naar een meer divers bos.

In dit bos wordt voor een deel vanaf de weg gewerkt. Hiervoor werkt de aannemer met de nodige signalisatie om de werken veilig te laten verlopen.

Een bos is belangrijk voor ons allen

Een bos is belangrijk voor mens, plant en dier. Je kunt er in wandelen, sporten en genieten van de rust. Bomen zorgen ook voor biodiversiteit, propere lucht, ...
Om al die functies te kunnen combineren, moet natuur beheerd worden. Voor een bos betekent dat dat er in gewerkt wordt en dat er ook in een bos gedund kan worden.
De meeste werken gebeuren in de winterperiode. Zo kan de natuur zich in de lente aanpassen aan de nieuwe omgeving en zo blijven we ook uit het broedseizoen van vogels.