Stad Genk zet in tegen het geweld tegen vrouwen en meisjes

Gepubliceerd op donderdag 25 november 2021 8.53 u.
Persbericht van 25 november 2021

Vandaag was het internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, ook gekend als ‘Orange the World, say no to voilence against women’. Om ook in Genk aandacht te vragen voor dit thema sloegen Soroptimist Club Genk en Stad Genk opnieuw de handen in elkaar. Zo kleurde de sfeerverlichting en de schachtbok van C-mine vandaag oranje en hing er een oranje vlag uit aan het stadhuis van Genk.

Naast de campagne werd er dit jaar een specifieke actie opgezet naar jongeren. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren tussen 14 en 29 jaar een hoger risico lopen op gendergerelateerd geweld. De jeugd krijgt vaker te maken met nieuwe vormen van geweld zoals sexting en online grensoverschrijdend gedrag. “We zien jammer genoeg dat het grensoverschrijdende gedrag, zeker online, bij jongeren relatief vaker geaccepteerd wordt dan bij een oudere leeftijdsgroep.” Zegt schepen van Samenleven Anniek Nagels. “De plegers van het geweld zijn vaak zelf erg jong.”

Gratis vorming

Om die reden richt stad Genk zich, in samenwerking met vzw Zijn, naar de secundaire scholen. Leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten,...van Genkse secundaire scholen kunnen een gratis vorming volgen die inzet op preventie van (gendergerelateerd) geweld. De vorming wordt georganiseerd door vzw Zijn. In deze vorming komen thema’s aan bod zoals stereotypen, gender als maatschappelijk gegeven, gendernormen, mannelijkheid,... De vorming is opgezet als een train the trainer zodat het schoolpersoneel nadien op eigen tempo en timing zelf de vorming aan hun jongeren kan geven.