Stageplaats

Je kan als leerling, student of cursist een aanvraag indienen om een stage te doorlopen in één van onze stedelijke diensten. Ook als verantwoordelijke van een onderwijsinstelling kan je voor één van die drie categorieën een stage aanvragen. 

Uiteraard vermeld je de nodige gegevens:

  • de gegevens van kandidaat-stagiair (naam, voornaam, adres, leeftijd);
  • de gegeves van de onderwijsinstelling of het opleidingsinstituut;
  • de studierichting en eventueel het studiejaar indien het een meerjarige opleiding betreft;
  • de duur en de eventueel gewenste periode van de stage;
  • eventueel een voorkeur voor een bepaalde dienst en/of bepaald takenpakket

indien de aanvraag niet door de kandidaat zelf gebeurt

  • de gegevens van de aanvrager/begeleider.

Er wordt dan gezocht naar een geschikte stageplaats in één van onze diensten. Als kandidaat of betrokkene word je schriftelijk op de hoogte gebracht.

Dienst Personeel

Stadsplein 1

3600 GENK

Telefoon: 089 65 41 43

stage@genk.be

Stadhuis Genk.