Verkiezingen - Stemmen met volmacht

Hoe kan ik volmacht verlenen bij verkiezingen?

Indien je wenst te stemmen, maar niet zelf naar het stembureau kan gaan of afwezig bent, kan je in bepaalde omstandigheden een volmacht geven aan een andere kiezer. Die kan dan in jouw plaats gaan stemmen.

Om welke redenen kan ik volmacht verlenen?

Je kan alleen volmacht verlenen als je niet zelf kan kiezen:

 1. wegens medische redenen : je dokter vult het volmachtformulier aan en ondertekent het formulier;
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als je om die reden in het buitenland bent : je werkgever vult het volmachtformulier aan en ondertekent het formulier;
 3. wegens zelfstandige activiteit : je vult een verklaring op eer in met vermelding van je KBO-nummer en dat leg je voor op het stadhuis. Zij vullen het volmachtformulier aan en ondertekenen het formulier;
 4. als je verblijft in een strafinrichting : de directie van de gevangenis vult je volmachtformulier aan en ondertekent het formulier;
 5. activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging : de organisator vult je volmachtformulier aan en ondertekent het formulier;
 6. wegens studieredenen: de onderwijsinstelling vult je volmachtformulier aan en ondertekent het formulier;
 7. tijdelijk verblijf in het buitenland : je legt de bewijzen voor of vult een verklaring op eer in en legt dit voor op het stadhuis. Zij vullen het volmachtformulier aan en ondertekenen het formulier;

Welke attesten moet ik voorleggen?

Hiervóór is vermeld wie je volmachtformulier moet mee aanvullen en ondertekenen. Voor de redenen vermeld in de punten 1, 2, 4, 5 en 6 moet je zelf het volmachtformulier laten aanvullen en ondertekenen en dit kan tot op de dag van de verkiezingen.

Voor de redenen 3 en 7 moet je naar het stadhuis komen met het volmachtformulier en de bewijzen of verklaring op eer. Dit kan zonder afspraak te maken aan onze snelbalie. Zij zullen het formulier aanvullen en mee ondertekenen. Dit kan gebeuren tot op de laatste dag vóór de verkiezingen.

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Als je omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, kan je twee dingen doen:

 • ofwel laat je de bewijzen afgeven in het stembureau waar je normaal had moeten stemmen. Bijvoorbeeld door een familielid of buur die daar ook moet stemmen. Geef bij voorkeur ook je oproepingskaart mee zodat het stembureau kan noteren dat je niet kwam stemmen;
 • ofwel zorgen dat je nadien kan bewijzen dat je aan één van gerechtvaardigde redenen van afwezigheid voldeed en de bewijzen daarvan zelf thuis bewaren. (vb. met vermeld attest of ingeval van verblijf in het buitenland aan de hand van boekingen, betalingen, attesten enz.)

Wat moet ik doen als volmachthouder?

Als iemand je volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je eerst gaan stemmen in je eigen stembureau. Je oproepingskaart zal daar afgestempeld worden. Pas daarna mag je je aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

Bovendien moet je meenemen:

 • het ondertekende en volledig ingevulde volmachtformulier;
 • je eigen identiteitskaart;
 • je eigen afgestempelde oproepingskaart (!);
 • de oproepingskaart van de volmachtgever (niet noodzakelijk maar wel handig);

Meer info

Opgelet!
Deze informatie betreft de verkiezingen van 9 juni 2024 voor de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 zal de informatie verstrekt worden na de verkiezingen van 9 juni 20214

Je moet dus alleen naar het stadhuis komen voor een attest van de burgemeester dat je verblijf in het buitenland bevestigt als je om privéredenen (vakantie; familiebezoek,..) in het buitenland zult verblijven.

Als je om beroepsredenen in het buitenland zult verblijven moet je een het volmachtformulier laten aanvullen en ondertekenen door je werkgever.

Als je geen bewijzen kan voorleggen van je privéreis (vakantie, familiebezoek,..) moet je een verklaring op eer afleggen. Dit attest kan je downloaden. Vul het in en kom er mee naar het stadhuis zodat wij je volmachtformulier kunnen aanvullen en mee ondertekenen.

Ook als je als schipper, marktkramer of kermisreiziger iemand met volmacht voor je wil laten stemmen moet je een bewijs met je KBO-nummer voorleggen op het stadhuis en zij zullen je volmachtformulier verder aanvullen en onderteknen. Dit kan ook voor de gezinsleden van deze groep kiezers.

Het volmachtformulier kan je eveneens downloaden. Vul dit formulier in en onderteken het samen met de volmachtdrager. Vergeet niet dat het formulier ook mee ondertekend moet zijn door de persoon of instelling die de reden van je afwezigheid bevestigd.