Steunmaatregelen ondernemen

Korting op de Onroerende Voorheffing (OV)

Op 17 december 2015 keurde de gemeenteraad twee stedelijke reglementen goed waarmee de stad Genk nu over een fiscale steunmaatregel beschikt om bijkomende tewerkstelling te belonen. Ondernemingen (bedrijven en kantoren) die in Genk investeren en bijkomende tewerkstelling genereren kunnen 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de toename van de tewerkstelling, het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing teruggestort krijgen. Deze subsidiemaatregel geldt zowel voor bestaande kantoren als bedrijven die in Genk uitbreiden, als voor volledig nieuwe ondernemingen en voor ondernemingen die naar Genk verhuizen.

Belangrijke aandachtspunten: de OV moet ten laste zijn van de onderneming. Voor ondernemingen die binnen België naar Genk verhuizen dient de OV van de oude locatie met de nieuwe binnen Genk vergeleken te worden. Indien er op de nieuwe locatie in Genk meer aan OV betaald wordt dan komt deze meerkost in aanmerking tot terugbetaling. Afhankelijk van de extra gecreëerde tewerkstelling kan dit 1 t.e.m. 3 jaren zijn. Voor een inschatting van het bedrag aan gemeentelijke opcentiemen geldt een richtwaarde van 2,5 EUR per m² gebouw (is een richtlijn). Dit reglement loopt volgend jaar af maar wordt misschien verdergezet.

Let wel, dit reglement is nog geldig tot en met 31 december 2018.

Steunzone - ontwrichte zone

Genk is verder ook als een ontwrichte zone ingedeeld. Zowel KMO's als grote bedrijven die zich in Genk vestigen, komen hierdoor in aanmerking voor een extra steunmaatregel (25 % korting bedrijfsvoorheffing gedurende 2 jaar per extra FTE à ca. 2.500 EUR per FTE per jaar). Met de taks shift in 2016 zijn ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel versoepeld. Deze taks shift zorgt er ook voor dat het zeer interessant is om in een ploegenstelsel te werken. Verder zijn er nog een aantal steunmaatregelen die te maken hebben met tewerkstelling. Een sociaal secretariaat kan je begeleiden in een berekening van de loonkosten.

Subsidiedatabank VLAIO

Voor een overzicht van alle huidige steunmaatregelen (o.a. strategische transformatiesteun, ecologiesteun, innovatiesteun, tewerkstelling, starten enz maar ook de bovenvermelde ontwrichte zones en steunkaarten) kan u terecht op de website van het Agentschap Ondernemen https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank. De accountmanagers van het VLAIO kunnen u meer info over deze steunmaatregelen verschaffen. Vanuit de Afdeling Economie van de stad Genk kan er altijd een meeting met deze accountmanagers gefaciliteerd worden.

Single Point of Contact - SPOC

Het is ook goed om te weten dat de Afdeling Economie van de stad Genk de mogelijke vestiging van uw onderneming in Genk kan begeleiden en dat wij als ‘single point of contact’ fungeren. We kunnen bvb. een meeting opzetten met alle diensten van de stad Genk die u nodig heeft om uw mogelijke vergunningen in orde te krijgen (Dienst Ruimtelijke Ordening, Brandweer, Dienst Leefmilieu, Dienst Milieuvergunningen provincie, FAVV, enz.). Daarnaast hebben wij ook goede contacten met externe diensten die voor u belangrijk kunnen zijn (FIT, De Watergroep, Fluvius, VMM, Agentschap Ondernemen, LRM, enz.). Wij faciliteren graag zodat u geen nodeloze tijd verliest aan het opzetten van diverse meetings.

Subsidiereglement m.b.t. commerciële invulling en verfraaiing van handels-, horecapanden en buurtwinkels

Het Genkse stadsbestuur draagt ondernemers een warm hart toe en wil haar stad verder uitbouwen tot een levendige handels- en horecastad. Het subsidiereglement moet ertoe bijdragen dat commerciële panden een meerwaarde betekenen voor het straatbeeld én de aantrekkelijkheid van de handelskernen. Ook buurtwinkels komen in aanmerking.

Indien je meer info wenst, klik hier.

De Stadsfabriekjes

Zelf je eigen Stadsfabriekje starten? Dat kan in 3 eenvoudige stappen!

  1. Ben jij een creatieveling, een handige Harry of heb je gewoon een leuk idee? Maak het concreet en motiveer jouw concept!
  2. Kom even langs om je concept enthousiast te vertellen. We zijn één en al oor voor jou! Je kan ons bellen voor een afspraak op
    089/ 65 44 17 of een mailtje sturen naar destadsfabriekjes@genk.be
  3. Open je eigen Stadsfabriekje met onze steun en wordt directeur van je eigen Stadsfabriekje!

Indien je meer info wenst, klik hier.