Strategisch manager Energie

Organisatie

Energie zit diepgeworteld in het Genkse DNA. Genk heeft veel te danken aan haar mijnverleden, maar energie biedt ook enorme kansen voor de toekomst. Stad Genk heeft dan ook hoge ambities op vlak van klimaat en energie! Samen met EnergyVille en andere partners wil stad Genk het voortouw nemen in de klimaat- en energietransitie binnen Genk, Vlaanderen en Europa.

Om deze ambities waar te maken gaat stad Genk op zoek naar een team van vijf gedreven collega’s die hun schouders onder deze transitie willen zetten.

Als onderdeel van dit team trekken, faciliteren en jagen 2 strategische managers de klimaat- en energietransitie in Genk aan: een Strategisch manager Energie en een Strategisch manager klimaattransitie. Zij combineren met succes kennis m.b.t. transitiemanagement, energie, proces architectuur en sociale innovatie. Vanuit een sterk toekomstbeeld definiëren zij samen met de Projectmanager Energie en Projectmedewerker Energie projecten met impact. De Projectmedewerker Energie participatie brengt, samen met de Strategisch manager klimaattransitie, het sociaal perspectief in en zorgt dat de mens centraal staat.

Wil jij mee het verschil maken en meebouwen aan een klimaatneutraal Genk? Beschik je over strategische ontwikkelingscapaciteiten, beschik je over kennis van het energiesysteem en heb je passie voor technische evoluties en innovaties in de energiesector? Koppel je dit aan een resultaat- en oplossingsgerichte mindset? Dan ben jij misschien wel degene die stad Genk zoekt voor de functie van: Strategisch manager Energie.

Functie

 • Als strategisch manager Energie ontwikkel je een ambitieus en wervend toekomstbeeld voor de energietransitie in Genk. Je kiest voor en streeft naar veranderingen in het energiesysteem.
 • Je zet een strategische, programmatische aanpak op voor de energietransitie in Genk.
 • Je formuleert strategische doelstellingen, met betrekking tot de reductie van CO2 uitstoot in de sectoren woningen, tertiair (incl. eigen patrimonium), industrie, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie (zon, wind, warmte).
 • Het uitbouwen van een slagkrachtige coalitie voor de gezamenlijke realisatie van de energietransitie volgens het quadruple helix model (kennisinstellingen, overheden, burgers, bedrijven) behoort tot je takenpakket.
 • Je zet een performant governance model en overlegstructuur op, met voornoemde actoren en met specifieke aandacht voor de rol van de lokale overheid.
 • Je volgt innovaties op en detecteert onderzoek opportuniteiten, die je vertaalt in concreet beleid, projecten en initiatieven.
 • Je biedt strategische ondersteuning aan interne en externe projectmanagers voor realisatie van energieprojecten zoals o.a. Open Thor Living Lab, ZuidWind,…
 • Je reflecteert actief en systematisch en capteert leerlessen in de uitvoering van de programmatorische aanpak.
 • Je gaat actief op zoek naar financiële middelen om de Genkse energietransitie te realiseren, waarbij je maximale betoelaging door subsidiërende overheden nastreeft (Europa, federale of Vlaamse overheid, provincie, …).
 • In samenwerking met andere experten binnen de strategische cel Ruimte of zelfstandig, werk je concrete subsidiedossiers uit.
 • Je ondersteunt en begeleidt het team energie in het definiëren, uitvoeren en rapporteren van energieprojecten.
 • Je rapporteert aan het afdelingshoofd leefmilieu en duurzame ontwikkeling en stuurt projectleiders functioneel aan.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma en hebt 4 jaar relevante professionele ervaring.
 • Ervaring in en kennis van project- en veranderingsmanagement is een troef.
 • Je hebt een goede kennis van het energiesysteem en een passie voor technische evoluties in de energiesector.
 • Een empathische en mensgerichte werkhouding kenmerken je.
 • Je hebt een resultaat-en oplossingsgerichte mindset en gaat proactief, zelfstandig aan de slag.
 • Door je sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden ben je in staat om een goed netwerk in het vakterrein uit te bouwen.
 • Anderen kennen je als een gedreven en begeesterde teamspeler.
 • Een goede kennis van de Engelse taal is aanwezen voor deelname aan internationale fora.
 • Je hebt een stevige portie reflecterend vermogen en een intrinsieke nieuwsgierigheid om te blijven leren en evolueren.

Aanbod

 • Stad Genk biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Stap in een ambitieuze organisatie die naar de toekomst kijkt en jou daarbij nodig heeft. Je werkt voor een fascinerende stad die steunt op 3 pijlers: duurzame stadsontwikkeling, diversiteit en sociale gelijkheid.
 • Je komt terecht in een open werksfeer met een gezonde balans tussen werk en privé.
 • Je krijgt de kans om mee te werken aan uitdagende projecten. In de komende jaren wil stad Genk onder meer stadsturbines bouwen met burgers, zijn ze een pilootstad in een Europees Green Deal project over positieve energiewijken, starten ze een grootschalige renovatie in de tuinwijken en rollen ze een zonneplan uit. Kortom: veel spannende, uitdagende projecten in de pijplijn.
 • Stad Genk biedt een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen € 4.383,11 bij 0 jaar ervaring en € 5.749,71 bij 15 jaar ervaring aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling, flexibele arbeidstijden en de mogelijkheid tot thuiswerk na een inwerkperiode.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar, verlengbaar tot maximaal 5 jaar. Daarnaast wordt er ook een bevorderingsreserve aangelegd voor een periode van 5 jaar en eventueel verlengbaar op advies.

Informatie

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een verkennend gesprek
 • een persoonlijkheidsvragenlijst (online) voorafgaand de mondelinge proef
 • mondelinge proef met schriftelijke thuisopdracht en presentatie
 • assessment center

Indien je geslaagd bent voor het verkennend gesprek zal je uitgenodigd worden voor de mondelinge proef met de schriftelijke thuisopdracht en presentatie.

Ben je geslaagd in de beide onderdelen? Dan word je uitgenodigd voor een assessment center in de kantoren van Motmans & Partners te Hasselt. De concrete data van de selectieproeven worden laten nog meegedeeld.

De uitgebreide functiebeschrijving kan je hier downloaden

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Katrien Van De Sijpe, Afdelingshoofd Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, via katrien.vandesijpe@genk.be.

Voor meer informatie omtrent de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Pieter Vandergraesen, HR-consultant – Motmans en Partners via pieter.vandergraesen@motmansenpartners.be of 011 36 10 65.

Solliciteren

Solliciteer ten laatste op zondag 24 september 2023 met je cv en motivatiebrief, telkens in het Nederlands opgesteld, en een kopie van je hoogst behaalde diploma via https://motmansenpartners.be/vacatures/10579/