Studiebegeleiding in Genk

Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 17.41 u.
Sommige leerlingen hebben hulp en ondersteuning nodig om te kunnen studeren. Die hulp vinden ze meestal in binnen de schoolmuren. Maar soms is er meer nodig. Buitenschoolse studiebegeleiding kan dan een welkome steun zijn.

Betere schoolloopbanen en meer jongeren die een diploma behalen. Dat is een van de belangrijke ambities van stad Genk die met stip genoteerd staat in het meerjarenbeleidsplan. Want helaas is de schooluitval in Genk groot: in het schooljaar 2017-2018 verliet 17 procent de schoolbanken zonder diploma.

STIJGENDE VRAAG

In Genk bestaan er meerdere initiatieven en diensten die kinderen en jongeren een extra duwtje bij het studeren aanbieden. Ze leren hen leren of geven extra vak- of studiebegeleiding. Sinds de coronapandemie is de vraag nog toegenomen. De stad heeft daarom met Campus O³,
het Genks steunpunt voor opvoeding, de verschillende aanbieders in kaart gebracht. Zo kan het begeleidingsaanbod nog beter afgestemd worden op de behoeftes van de kinderen.

VERTROUWEN GEVEN

Sarah Beuls is een 26-jarige leerkracht aan het Lyceum Genk. Na de schooluren geeft ze bijles wiskunde bij Brains Inline voor leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar secundair onderwijs. Sarah stelt vast dat leerlingen die bij haar aankloppen zich snel onzeker voelen als hun resultaten op school niet goed zijn. Vaak durven ze geen extra uitleg vragen in de
klas. "Ons doel is om leerlingen weer meer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen. Door één op één met hen bezig te zijn, werken we hieraan. Omdat ik al voor de klas sta, kan ik goed inschatten waar de problemen juist zitten." De winst zit volgens haar in het feit dat leerlingen beter mee zijn in de les. En dat straalt ook af op hun ouders die zien dat hun kind zich beter voelt op school en betere resultaten kan behalen.

PEP VOOR GENK

PEP Limburg is een relatief jonge organisatie en sinds een drietal jaar actief in Genk. De focus ligt op hier op bijlessen wiskunde en Frans op woensdagnamiddag. "Onze aanpak is iets anders", vertelt Derya Ay die de coördinatie doet bij PEP. ?Wij werken in groepjes van vier tot vijf leerlingen. Onze lesgevers zijn zelf ook studenten en onze leerlingen staan daar erg positief tegenover. Ze zien elkaar als hun gelijke. Onze jongste lesgever wiskunde is Mohamed, die in zijn vijfde jaar wiskunde wetenschap zit in het Lyceum Genk. Het motiveert hem zeker ook als zijn fellows betere resultaten ziet halen op school."

UITSTAPJES

Iedereen kan bij PEP terecht maar hun aanpak is vooral gericht op jongeren uit kansarmoede of met een migratieachtergrond. "We werken hier niet alleen aan het vak op zich maar ook aan motivatie en positief gedrag. Zo maken de jongeren ook al eens een uitstap naar de haven van Antwerpen of naar de T2-campus en EngergyVille op Thor Park. Daar zien ze dat wiskunde ook tot iets leidt in het beroepsleven", vertelt bijlesgever Mehmed die logistiek studeert.

KLAS VAN SOCRATES

Marie-Thérèse Olaerts is leerkracht Frans, geschiedenis en godsdienst op rust. Ze heeft in haar loopbaan aan veel scholen in Limburg lesgegeven en was jarenlang leerkracht in het Gemeenschapsonderwijs in Genk. "Toen ik begon was er nog een overaanbod aan leerkrachten, maar nu zijn het heel andere tijden", vertelt de 65-jarige Marie-Thérése die dit schooljaar opnieuw is ingesprongen als voltijds leerkracht Frans in een school. Sinds een drietal jaar is ze ook een vaste steun en begeleidster van de Klas van Socrates, een initiatief van Campus O³. Daar geeft ze wekelijks studiebegeleiding in twee afdelingen: in Sledderlo en in Hoevenzavel.

'LEREN' LEREN

"Wij leren tieners leren. We leggen onbegrepen leerstof uit en ondervragen ingestudeerde leerstof, we helpen met taken afwerken en maken studieplanningen op. Vaak komen onze jongeren hier toe met een hoofd vol vraagtekens. Maar gelukkig vertrekken ze vol goede moed en opgelucht hiervandaan. Mij geeft het alvast boordevol energie. Een beetje geduld en tijd, meer vraag het niet van mij. De sfeer in het vrijwilligersteam is top. Zelfs de koelste kikker zou willen deelnemen aan ons project", verzekert Marie - Thérèse.

Dat is ook de ervaring van Marijke Curvers. Zij is als gepensioneerde verpleegkundige actief als bijlesgever in Genk voor Auxilia.  Zij zetten zich voornamelijk in voor kinderen die een problematische thuissituatie hebben of die het Nederlands te weinig beheersen. "De nood is aan goede begeleiding is hier ook groot. Wie wat tijd over heeft een uitdaging zoek, is zeker welkom bij ons. Je wordt open armen en een enorme dankbaarheid onthaald."

Ben je als ouder of als jongere op zoek naar meer informatie over het aanbod studiebegeleiding van deze of andere organisaties in Genk?
Wil jij je net zoals deze Genkenaren in dit artikel inzetten voor onze scholieren? Organisaties zijn steeds op zoek naar nieuwe begeleiders, als freelancer of als vrijwilliger. Je kan rechtstreeks contact opnemen met een van de organisaties vermeld in dit artikel of je kan je kandidaat via stad Genk.

Lees hier nog meer.