Studietoelage

Onder bepaalde voorwaarden heb je in Vlaanderen recht op een studietoelage voor je schoolgaande kinderen, van kleuterschool tot en met hoger onderwijs, en ook voor leerlingen van het deeltijds leerplichtonderwijs.

Procedure

Je moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Dat kan online of op papier.

Meer info

www.studietoelagen.be

T 1700 (GRATIS)