Succesvolle hef- en reachtruckopleiding voor werkzoekenden in Genk

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021 13.58 u.
Persbericht van 21 oktober 2021

Vorige week organiseerden stad Genk en Qrios een tweede opleidingstraject voor werkzoekende Genkenaren die nood hebben aan intensieve ondersteuning. Met begeleiding en training werden de werkzoekenden klaargestoomd voor de job van hef- en reachtruckchauffeur. Dit traject vormt het vervolg op een eerste traject dat startte in april. Zeven langdurig werkzoekende Genkenaren zijn dankzij dit project al gecertificeerd als hef- of reachtruckchauffeur.


In april sloegen stad Genk, Qrios en Travi de handen in elkaar om langdurig werkzoekenden via een intensief traject toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

“Ons tewerkstellingsbeleid heeft uitdrukkelijk als ambitie om enerzijds te werken met de mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben. Anderzijds focust het op ondersteuning van de reguliere economie en op de creatie van méér samenwerking tussen verschillende partners die hier een steentje kunnen bijdragen”, vertelt schepen van Werk Yilmaz Kurtal.
“In dit traject komen die twee ambities samen. Onze jobcoaches voorzien intensieve begeleiding op maat van de werkzoekenden, Qrios verzorgt een opleiding voor de besturing van een heftruck en/of een reachtruck, terwijl onze accountmanager de contacten met en tussen de uitzendsector en de werkgevers verzorgt.”

Succesvol eerste traject

De zeven deelnemers die in april met het traject begonnen, waren langdurig werkzoekende Genkenaren. Ze hadden weinig werkervaring of maakten weinig kans op de arbeidsmarkt door een gebrekkige kennis van het Nederlands. “Dankzij de inzet van onze jobcoaches en de samenwerking met VDAB, GTB, OCMW en andere partners slaagden we erin om zeven mensen te rekruteren uit de moeilijkste doelgroep van langdurig werkzoekenden”, vervolgt schepen Kurtal.
Rita Bianchi, Job Accountmanager bij stad Genk: “Zes mannen en één vrouw doorliepen het hele traject. Vier van hen zijn na afloop vrij snel kunnen starten en de anderen worden nog actief ondersteund in hun zoektocht. Onze organisatie is overigens nog steeds op zoek naar personen die een job in de logistieke sector ambiëren.”

Kennis van het Nederlands

Mieke Indesteege, opleidingsdirecteur Qrios: “Dit eerste traject was zo’n positieve ervaring dat we niet aarzelden om een tweede traject op te starten. De kennis van het Nederlands vormt soms een drempel, maar door hier tijdens de opleiding rekening mee te houden, slagen de deelnemers er toch in hun certificaat te behalen. Als volwassenenonderwijs linkt Qrios haar maatschappelijke opdracht aan dit initiatief dat via opleiding in de logistieke sector kansen op duurzaam werk verhoogt, en dit in de nabije omgeving.”

Samenwerking met resultaat

Qrios kijkt terug op een succesvolle samenwerking met Travi, het centraal infopunt en expert voor opleiding van uitzendkrachten en -kandidaten. Inge Hauben, sectorconsulent Travi: “Dit soort trajecten zijn een voorbeeld van resultaatgerichte samenwerking op lokaal vlak. In dit project konden we een brug bouwen met de dienst Tewerkstelling van stad Genk en de opleidingspartner Qrios. Onze uitzenders vormen een belangrijk sluitstuk. Het is een voorbeeld van aanpak hoe je, zelfs met de meest kwetsbare doelgroep, toch resultaten kan boeken. Na screening van de kandidaten volgt de opleiding vanuit Qrios met intensieve ondersteuning van de jobcoach van stad Genk. Onze gezamenlijke aanpak om Genkenaren, vaak met een persoonlijke problematiek én een grote afstand tot de arbeidsmarkt, goed te begeleiden en toe te leiden naar de arbeidsmarkt maakt dat hun kansen op een volwaardige en duurzame tewerkstelling significant stijgen.”

Tweede traject

Aangezien zowel de deelnemers als de organiserende partners het eerste traject als zeer nuttig en succesvol ervaren hebben, liet een tweede traject niet op zich wachten. De intake en de opleiding zijn achter de rug.
“Acht deelnemers zijn intussen ingestapt en volgen momenteel de opleiding. We zijn heel tevreden dat de aanpak die de stad samen met de andere partners heeft ontwikkeld, ook echt werkt en positieve resultaten oplevert. We organiseren dit soort trajecten overigens ook met andere werkgevers uit andere sectoren, zoals bijvoorbeeld in de poets- en horecasector. En ook daar werpt het vruchten af”, besluit schepen Yilmaz Kurtal.

Buitenkans

Abdi Hussein neemt deel aan het tweede traject en noemt het een positieve ervaring: “Ik ben terug in contact gekomen met andere mensen. De opleiding geeft me een andere kijk op de job. Ik hoop nu mijn certificaat te behalen en dan via de sollicitatieprocedure vast werk te vinden, want dat is enorm moeilijk voor mij. Ik zie dat dan ook als een echte buitenkans!”


PRAKTISCHE INFO

Qrios is een centrum voor volwassenonderwijs en organiseert van september tot augustus opleidingen in dag-, avond-, en weekendonderwijs.
Travi is een centraal infopunt en expert voor opleiding van uitzendkrachten en -kandidaten.
Bij het Werkstation kun je terecht als je op zoek bent naar werk, een stageplek of een opleiding wilt volgen. Bezoekers krijgen hier persoonlijke begeleiding, hulp bij het solliciteren, volgen infosessies en workshops,…