Tarievenlijst OCMW

Parkeertarieven in het Parkeergebouw Toermalien (“P2”).

Datum raad voor maatschappelijk welzijn: 19 januari 2021

Datum bekendmaking: 21 januari 2021