Tarievenlijst OCMW

Tarieven m.b.t. het parkeren in het parkeergebouw Toermalien, en m.b.t. administratie- en/of aanmaningskosten.

 

Datum raad voor maatschappelijk welzijn: 19 januari 2021

Datum bekendmaking: 21 januari 2021

 

Gewijzigd raad voor maatschappelijk welzijn: 15 maart 2022, 20 juni 2023

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 25 maart 2022, 27 juni 2023