Taxivergunning en bestuurderspas

Al wie een taxidienst wil exploiteren, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.

Aanvragen tot het bekomen van deze vergunning moeten aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1 te 3600 Genk. Je kan je aanvraag ook binnenbrengen tegen ontvangstbewijs bij Afdeling Economie.

Het aanvragen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen of het aanvragen van een bestuurderspas gebeurt ook bij Afdeling Economie.

Bedrag

Er wordt jaarlijks een retributie geheven voor de afgifte van een taxivergunning, dit per voertuig vermeldt in de vergunning.

Ook voor de bestuurderspas wordt een retributie geheven.