Taxivergunning en bestuurderspas

Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen tijdelijk niet mogelijk!!

Voorlopig kunnen wij op vraag van de Vlaamse Overheid geen nieuwe vergunningen en bestuurderspassen afleveren. Dit omwille van een arrest van de Raad van State van 30 maart 2023, dat het uitreiken van vergunningen en bestuurderspassen voorlopig onmogelijk maakt.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/taxi

 

Al wie een taxidienst wil exploiteren, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.

Aanvragen tot het bekomen van deze vergunning gebeuren digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/.

(Het aanvragen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen of het aanvragen van een bestuurderspas gebeurt ook digitaal via deze website).

Volgende documenten zijn nodig:

 • Kopie ID
 • Uittreksel strafregister
 • Document dat de exploitant zich in orde stelt met de sociale lasten
 • Attest dat de exploitant zich in orde stelt met de fiscale lasten
 • Laatst behaalde diploma of erewoordverklaring (aan te vragen bij Afdeling Economie)
 • Documenten voertuigen:
  • Bewijs terbeschikkingstelling voertuig
  • Brief-secretaris-generaal uitzondering ceremonievervoer
  • Eenvormigheidsattest
  • Inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs)
  • Kopie verzekeringspolis
  • Kopie verzekering (groene kaart)
  • Keuringsbewijs (technische keuring)
  • Dienststaat en vervoerbewijs van een testrit per voertuig

De voertuigen moeten voldoen aan steeds groenere normen.

5 personen: 67, 5+ personen: 63, 5+ minibus en limo: 54

Vanaf 01/01/2025 is dat 74 71 en 61

Vanaf 01/01/2030 is dat zero-emissie

De ecoscore kan je terugvinden op: https://ecoscore.be/

Meer info: www.vlaanderen.be/taxi

Bedrag

Er wordt jaarlijks een retributie geheven voor de afgifte van een taxivergunning, dit per voertuig vermeldt in de vergunning.

Ook voor de bestuurderspas wordt een retributie geheven.