Team kinderrechten biedt kinderen extra kansen!

Gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018 12.27 u.

Nog al te vaak zijn gezinnen in armoede niet op de hoogte van hun rechten of sociale voordelen, of van het aanbod aan hulp- en zorgverlening. Ze zijn onderbeschermd en missen daardoor kansen. In nauwe samenwerking met Kind en Gezin wil OCMW Genk nog meer inzetten op detectie van die gezinnen, en hun levenskwaliteit verbeteren met maximale aandacht voor de kinderen.