Hoe werkt het?

Er zijn in totaal 23 fietsen ter beschikking. Je kan één van deze 23 fietsen twee weken lang uittesten na reservatie.

 1. Je kiest één van de twee testperiodes.
 2. Je reserveert je fiets telefonisch of via e-mail. Vermeld in je mail meteen je adres, telefoonnummer en welke soort fiets je graag wil testen.
 3. Je haalt je fiets op het afgesproken moment af op de afgesproken plaats.
 4. Je krijgt de fiets mee na ondertekening van een overeenkomst, waarin alle afspraken tussen stad Genk en jou als ontlener van de fiets opgesomd staan.
 5. Na twee weken lever je de fiets weer in.

Wanneer?

Er zijn vier testperiodes van telkens twee weken. Je kiest bij reservatie voor één van de volgende testperiodes:

Bret-Gelieren - Kattevennen - Molenblook

 • Testperiode 1: 16 tot 30 augustus
 • Testperiode 2: 1 tot 15 september
 • Testperiode 3: 20 september tot 4 oktober
 • Testperiode 4: 6 tot 20 oktober

De fietsen worden gratis ter beschikking gesteld. Natuurlijk maken we enkele afspraken die we ook in een overeenkomst gieten. Zo vragen we je onder meer om de fiets te beheren als een goede huisvader en ook om je fiets niet uit te lenen.

Hoe reserveren?

Reserveer de fiets van je keuze telefonisch of per mail.

Let op! Deze campagne richt zich enkel tot inwoners van stad Genk, wonend in Bret-Gelieren - Kattevennen - Molenblook. Andere wijken komen in een latere fase aan de beurt!

Waar?

Na bevestiging van je reservatie kan je je fiets op het afgesproken moment ophalen:

 • Voor testperiode 1 en 2: Broederschool, Schabartstraat 10 (lokaal 'Petteflet', bereikbaar via poort in de Dinselstraat)
 • Voor testperiode 3 en 4: Zaal Bret, Piehpelplein 2

Info en reservatie

T 089 65 43 21 

M gebiedsgerichtewerking@genk.be


Mail ons