Hoe werkt het?

Er zijn in totaal 22 fietsen ter beschikking. Je kan 1 van deze 22 fietsen twee weken lang uittesten na reservatie.

 1. Je kiest 1 van de twee testperiodes.
 2. Je reserveert je fiets telefonisch of via e-mail. Vermeld in je mail meteen je adres, telefoonnummer en welke soort fiets je graag wil testen.
 3. Je haalt je fiets op het afgesproken moment af op de afgesproken plaats.
 4. Je krijgt de fiets mee na ondertekening van een overeenkomst, waarin alle afspraken tussen stad Genk en jou als ontlener van de fiets opgesomd staan.
 5. Na twee weken lever je de fiets weer in.

Wanneer?

Er zijn drie testperiodes van telkens twee weken. Je kiest bij reservatie voor één van de volgende testperiodes:

Zwartberg

 • Testperiode 1: van 4 augustus tot 18 augustus
 • Testperiode 2: van 23 augustus tot 6 september
 • Testperiode 3: van 8 september tot 22 september
 • Testperiode 4: van 27 september tot 11 oktober
 • Testperiode 5: van 13 oktober tot 27 oktober

Prijs?

De fietsen worden gratis ter beschikking gesteld. Natuurlijk maken we enkele afspraken die we ook in een overeenkomst gieten. Zo vragen we je onder meer om de fiets te beheren als een goede huisvader en ook om je fiets niet uit te lenen.

Hoe reserveren?

Reserveer de fiets van je keuze telefonisch of per mail.

Let op! Deze campagne richt zich enkel tot inwoners van stad Genk, wonend in Zwartberg. Andere wijken komen in een latere fase aan de beurt!

Waar?

Na bevestiging van je reservatie kan je je fiets op het afgesproken moment ophalen:

 • Voor testperiode 1, 2 en 3: Buurtcentrum Londot, L. Londotstraat 3
 • Voor testperiode 4 en 5: Zaal Kempengalm, Nieuwe Kempen 52/1

Coronamaatregelen 

Uiteraard nemen we ook bij dit project de strengste coronamaatregelen in acht:

 • We respecteren altijd 1,5 meter afstand, zowel bij eventuele huisbezoeken als bij de ontlening en het terugbrengen van de fiets.
 • Bij iedere handeling draagt de vertegenwoordiger van de stad Genk of de fietshandelaar een mondmasker.
 • Voor de ontlening spreken we met iedere deelnemer een exact tijdstip af, zodat er altijd maar 1 persoon tegelijkertijd aanwezig is om de fiets op te halen.
 • We desinfecteren de fietsen zorgvuldig vóór elke ontlening.

Info en reservatie

T 089 65 43 21 


Mail ons