Tijdelijke btw-verlaging elektriciteit, gas en warmte

Het btw-tarief op leveringen van elektriciteit, gas en warmte is aangepast naar 6% in plaats van 21%.

Deze beslissing werd genomen door de federale regering om de gevolgen van de stijgende prijzen op de energiemarkten voor de gezinnen te verzachten op korte termijn.

De verlaging was eerst toegekend tot eind september, maar is verlengd tot het einde van 2022. Dit zal je merken aan je jaarlijkse afrekening.

Hier vind je meer info