Tip Top Belting

Gert Cielen is general manager van Tip Top Belting in Genk. Met Tip Top Belting is hij momenteel bezig met de valorisatie van transportbanden. Ze willen in Genk een kansrijke case ontwikkelen rond rubberstromen.

Hoe is Tip Top Belting actief in Genk en aan welke SDG's dragen jullie bij?

Tip Top Belting plaatst en onderhoudt transportbanden in België en Nederland. De vestiging in Genk is de productievestiging van waaruit alle goederen en alle servicemonteurs vertrekken. In principe proberen we bij te dragen aan alle SDG’s. Sommige al wat meer uitgesproken dan andere natuurlijk.

  • SDG 1-2: Door goede doelen te steunen, zo hebben we dit jaar een aanzienlijke bijdrage geleverd aan KebeneĀ (www.kebene.com).
  • SDG 7: We zijn dit jaar volledig overgeschakeld naar eigen opgewekte energie dankzij zonnepanelen en regenwaterrecuperatie.
  • SDG 8: Wij proberen een kwaliteitsvolle werkgever te zijn, waarbij we natuurlijk ook focussen op de economische realiteit. Daarbij proberen we duurzaam rendabel te zijn.
  • SDG 3-9-12-13-17: We hebben verschillende innovatietrajecten lopen met externe partners om minder/geen afval te produceren en om de servicetijden te verkorten en het werk lichter te maken.
  • SDG 5: We zijn het (eerste/enige?) transportbandenbedrijf met vrouwelijke vertegenwoordigers in een technische omgeving. We ondersteunen het vrouwenvoetbal ipv het mannenvoetbal.
  • SDG 10-16: 5 nationaliteiten die in vrede samenwerken en -leven.

Hoe kan de Genkenaar bijdragen aan de SDG’s?

Door gewoon kleine dingen te doen, maar ook door groots te dromen en mensen te inspireren om de wereld te verbeteren. We zijn een beetje vergeten dat we echt wel groots mogen dromen. Neem bv de Ocean Clean-Up. Een gewone student die nu de oceanen (deels) van plastic gaat ontdoen. Geweldig toch.

Wat zijn jouw tips voor een duurzamer leven?

Stoppen met naar anderen te kijken en te vergelijken hoe zij het niet doen. Wacht niet tot de overheden in actie schieten. Gewoon de zaken die je kan zelf vastpakken, mensen inspireren om de schouders hiermee onder te zetten en ervoor durven te gaan. De politiek is allesbehalve bezig met duurzaamheid, de manier waarop politici verkozen worden, leent zich daar ook niet toe. Durf zaken vast te pakken en het goede voorbeeld te geven. Als we dat met genoeg mensen doen, wordt de wereld vanzelf een beetje duurzamer.