Iedereen Terrast en EK voetbal, toelage 2021 voor horeca

De stad Genk voorziet een toelage voor horecazaken in het kader van Iedereen Terrast en/ of EK 2021. Het gaat om een onderdeel van een actie die de horeca na een lange sluitingsperiode een boost moet geven, waarbij volop wordt ingezet op veilige en aangename terrassen.

Er zijn twee subsidietypes, die beide kunnen aangevraagd worden:

 • Iedereen Terrast - max. €300, voor aankoop en/ of huur van:
  • Overdekking/ parasols: deze kunnen gebruikt worden om bv. bij terrasuitbreiding de klanten te beschermen tegen regen en zon. Alleen parasols die voldoen aan de kwaliteitsvereisten uit het terrasreglement komen in aanmerking. Partytenten komen niet in aanmerking. Creatieve oplossingen voor overkappingen kunnen, mits voldoende kwalitatief. Een concreet voorstel dient voorgelegd te worden i.f.v. een kwaliteitsoordeel door de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling in samenspraak met de afdeling Economie. Ter inspiratie is een voorbeeldenbundel met uitgangspunten beschikbaar. TIP: leg jouw voorstel voor aan de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (terrasvergunningen@genk.be, 089/65 3600) alvorens de subsidie aan te vragen zodat je zeker bent dat jouw voorstel wordt goedgekeurd!
  • Dekentjes
  • Verwarming: de voorkeur gaat naar zo duurzaam mogelijke verwarmingsmogelijkheden, zoals de hierboven vernoemde dekentjes. Echter komen in het kader van dit reglement ook andere verwarmingselementen in aanmerking, zoals gas-branders.
  • CO2-meter
  • Aankleding terras: om de uitstraling te versterken en het terras gezelliger te maken. Het kan gaan om groenvoorziening, maar ook andere elementen die hieraan bijdragen. Een concreet voorstel dient voorgelegd te worden i.f.v. een kwaliteitsoordeel door de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling in samenspraak met de afdeling Economie. Een inspiratiebundel voor terrassen is op aanvraag verkrijgbaar bij de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling. TIP: leg jouw voorstel voor aan de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (terrasvergunningen@genk.be, 089/65 3600) alvorens de subsidie aan te vragen zodat je zeker bent dat jouw voorstel wordt goedgekeurd!
 • EK voetbal – max. €100
  • Huur of aankoop van tv-scherm(en)
  • Thematische EK-aankleding/ inrichting van het terras

Het toelagebedrag wordt bijkomend beperkt tot het bedrag dat de horecazaak besteedt aan de items die in aanmerking komen.

Lees zeker ook het reglement na onderaan de pagina.

Hoe aanvragen?

 • Wil je zeker zijn dat jouw aanvraag in aanmerking komt? Neem dan even contact op met de afdeling Economie via economie@genk.be. Voor specifieke voorstellen betreffende overkappingen, parasols en aankleding van terras (uitgezonderd EK-aankleding) neem je best contact op met de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (terrasvergunningen@genk.be).
 • Vul het e-formulier in via deze link, dat kan tot 31 augustus 2021. Voeg facturen met betalingsbewijzen en een duidelijke omschrijving van de materialen toe. Enkel huur/aankoop vanaf april komt in aanmerking.
 • Is jouw aanvraag volledig en ontvankelijk? Voldoet het voorstel aan het reglement? Dan wordt een beslissing genomen om de toelage toe te kennen.
 • De uitbetaling van de toelage gebeurt vervolgens binnen 30 dagen via een overschrijving op het opgegeven rekeningnummer.