Torenlaan en Hoevenzavellaan verkeersveiliger

Gepubliceerd op dinsdag 31 mei 2022 16.40 u.
Iedereen die de Torenlaan en Hoevenzavellaan passeert, weet dat dit drukke verbindingswegen zijn. De voorbije maanden vielen er helaas verkeersslachtoffers te betreuren.

Stad Genk en het Agentschap Wegen en Verkeer werken er nu aan veiligere oversteekplaatsen. Bovendien wil de stad op korte termijn alle weggebruikers bewuster maken van veilig gedrag.

Fietsers en voetgangers wijzen we op hoe ze veilig kunnen oversteken en automobilisten op hoe ze zich best gedragen aan een oversteekplaats.

NIEUWE OVERSTEEKPLAATS EN BIJKOMENDE BEVEILIGING

De twee bestaande voetgangersoversteekplaatsen zonder verkeerslichten, worden bijkomend beveiligd. Het gaat om de oversteek Hoevenzavellaan ter hoogte van de Weststraat en de oversteek Torenlaan ter hoogte van de bushaltes Zwartberg Luikerwijk. Ze krijgen contrastverlichting en aangepaste signalisatie.

Ter hoogte van Leon Dereuxstraat komt er een nieuwe voetgangersoversteekplaats met contrastverlichting. Daar is nu enkel een fietsoversteekplaats met markeringen voorzien.

Waar mogelijk wil het stadbestuur dat wegbeheerder AWV lage natuurlijke groenschermen aanbrengt op de middenbermen. Zo worden voetgangers en fietsers zoveel mogelijk afgeleid naar de voorziene, beveiligde oversteekplaatsen. Spontaan oversteken wordt zo ontmoedigd.

SNELHEIDSBEPERKING 50 KM PER UUR

Recent is de snelheidslimiet op de Torenlaan verlaagd van 70 km naar 50 km per uur. De snelheidsbeperking heeft op veel Genkse wegen al zijn nut bewezen. Want door trager te rijden, kunnen kwetsbare weggebruikers ook veiliger oversteken. Bovendien is bij een lagere snelheid de impact van een ongeval op de betrokken weggebruikers mogelijk een stuk minder.

#veiligingenk

genk.be/veiligingenk