Trajectcontroles zorgen voor veiliger verkeer in Genk

Gepubliceerd op donderdag 5 januari 2023 12.43 u.
Persbericht van 5 januari 2023

Evaluatie na 1 jaar toont forse daling aantal snelheidsovertredingen


Een jaar geleden startte Genk met trajectcontroles op 11 locaties. De stad wil hiermee resoluut inzetten op een veiliger verkeer, en een gedragsverandering teweegbrengen bij automobilisten. Dat lijkt nu ook aardig te lukken: het aantal snelheidsovertredingen op wegen met trajectcontroles daalde van 1,28 naar 0,25 procent.

Burgers willen veilig verkeer

Verkeersveiligheid is een bekommernis bij de burgers. “We worden er vaak over aangesproken,” zegt burgemeester Wim Dries, “maar het blijkt ook uit de Genkse Veiligheidsmonitor: onze inwoners beschouwen te hard rijden (66%), verkeersagressie (48%) en geluidshinder door verkeer (40%) als erg problematisch. We zijn dan ook opgetogen over de evaluatie van 1 jaar trajectcontroles, want die toont aan dat een aangepast rijgedrag wel degelijk mogelijk is.”

Per maand rijden er gemiddeld 1,35 miljoen wagens over de elf trajecten waar de controles actief zijn. Daarvan reden er in 2021 nog 175.000 per maand te hard. “Bij de start van de controles konden we dat cijfer verlagen tot 17.500. Niet enkel vanwege de controles, maar ook door een half jaar lang intensief te sensibiliseren over verkeersveiligheid,” aldus nog de burgemeester. “In december 2022 ging het nog om 3.500 personen.”

Opvallend: sinds de invoering van de trajectcontroles houdt meer dan 99 procent van de passanten zich aan de maximumsnelheid. De Noordlaan, de Boxbergstraat en de Sledderloweg/Fletersdel scoren het best. Op de Tennislaan, de Weg Naar As en de Bergbeemdstraat kan het nog wat beter. “De verhoogde pakkans was voor de Genkenaar wel even wennen,” zegt schepen Karel Kriekemans, bevoegd voor mobiliteit. “Maar de bewoners rond de trajectcontroles hebben massaal positief gereageerd. We krijgen zelfs vragen van buurtcomités om meer snelheidscontroles in hun straten te organiseren.”

Maar het is uiteraard niet louter een Genkse aangelegenheid. “Ook voor Politiezone CARMA is verkeersveiligheid een prioriteit,” weet Wim Dries, burgemeester en voorzitter van de politiezone. “Niet enkel de trajectcontroles van de stad Genk hebben hun effect, ook mobiele controles en de nieuwe vaste camera’s van de politiezone, die in beide richtingen overtredingen kunnen vaststellen, doen hun werk.”

Blijven investeren in veilig verkeer

Met de installatie van de trajectcontroles ging een investering van 2 miljoen euro door stad Genk gepaard. De kosten voor verwerking en onderhoud bedragen zo’n 1,1 miljoen euro per jaar. Daartegenover staat dat er tot nu toe boetes voor een bedrag van 4,26 miljoen euro uitgeschreven zijn, gemiddeld aan 53,9 euro per boete. “Hiervan kunnen we ongeveer 94% effectief innen via gasboetes,” weet de burgemeester. “Dat is vergelijkbaar met het nationaal inningspercentage. Het ging in totaal om 79.061 boetes, in de overgrote meerderheid (97,3%) waren dat auto’s met Belgische nummerplaten, gevolgd door Nederlanders (2,5%) en Fransen (0,18%). Nummerplaten uit andere landen kunnen we helaas nog niet verwerken, maar daarvoor hopen we in overleg met andere overheden snel een oplossing voor te vinden.”

Het stadsbestuur is erg tevreden over de evaluatie van 1 jaar trajectcontroles en wil op de ingeslagen weg verdergaan. De eerstvolgende trajectcontrole, op de Torenlaan, zal tegen de zomer operationeel zijn. “Het doet vooral deugd te zien dat er al sprake is van een gedragsverandering,” aldus nog de burgemeester. “We zien dat het best in het aantal overtredingen bij mobiele controles: die zijn gedaald van 13 procent in de jaren tot 2021 naar 8 procent in 2022. Het aantal boetes zal dan ook verder blijven dalen, zelfs halveren in 2023. We blijven dus volop inzetten op verkeersveiligheid.”

Enkele cijfers

Op de wegen met trajectcontroles is het aantal automobilisten die te snel reden gedaald van 1,28% van alle passanten (feb. ’22) naar 0,25% (dec. ’22).
Bij mobiele controles in zone 50 gaat het van 13% in 2021 naar 8% in 2022.
99,75% van alle automobilisten houdt zich aan de maximumsnelheid, binnen de trajectcontroles. De Noordlaan scoort het best met 99,96% in december (of 1.057 overtredingen op jaarbasis).
Bij 92,10% van de overtredingen met gasboete reden de bestuurders 1 tot 10 km/u te snel.
1.264 automobilisten reden meer dan 20 km/u te snel en kregen een strafrechtelijke boete van Politie CARMA.
30% van de overtredingen zijn begaan door Genkenaren; 70% door niet-Genkenaren.