Transformatie buitenschoolse kinderopvang

Wist je dat meer en meer Genkse gezinnen gebruik maken van kinderopvang voor en na de school? Ook tijdens de schoolvakanties zoeken steeds meer ouders opvang voor hun kinderen. Het stadsbestuur, de scholen en de opvangorganisaties werken daarom samen om méér langdurende buitenschoolse opvang te kunnen organiseren voor de Genkse gezinnen. En om ervoor te zorgen dat die opvang zo goed mogelijk aansluit bij hun noden en wensen. Tegelijkertijd werken we ook samen aan een nóg betere kwaliteit van die opvang, bijvoorbeeld door verschillende activiteiten aan te bieden: sport, tekenen, muziekles,… Zo kunnen zo veel mogelijk Genkse kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.

Het nieuwe systeem van buitenschoolse opvang is er dus nu al in Genk-Noord, Genk-Oost en Genk-West. Genk-Centrum opent zijn deuren op 1 september 2021. Het systeem is nieuw in de zin dat de opvang van korte duur in de school zelf blijft, terwijl de opvang van lange duur voor kinderen van verschillende scholen door een gespecialiseerde opvangorganisatie en op een centrale opvanglocatie georganiseerd wordt. De buitenschoolse opvang in het gebied is een samenwerking tussen scholen, opvangorganisator, vrijetijdsinitiatieven en het stadsbestuur.

Als stad vinden we het heel belangrijk om bij elke verandering éérst in overleg te gaan met iedereen die betrokken is. Dat zijn uiteraard de scholen zelf, de opvang en vrijetijdsorganisaties, maar zeker ook de ouders. Dat hebben we in Noord, Oost en West ook gedaan en zidaar zijn we nu volop mee bezig in Genk-Centrum.