Trots op onze heide

Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 18.03 u.
Stad Genk heeft een beheerplan voor de Genkse heidegebieden klaar. Dit plan brengt de kwaliteiten en mogelijkheden van deze gebieden in kaart en dat voor de volgende 24 jaar. Belangrijk genoeg dus om onze heide nog eens in de kijker te zetten.

115 HECTARE HEIDE

In Genk mag je ‘op de purperen heide’ gerust heel letterlijk nemen. Want onze stad telt maar liefst drie grote heidegebieden: Boxbergheide, Opglabbekerzavel en Schemmersberg. Samen zijn ze zo’n 155 hectaren of 300 voetbalvelden groot.

De stad wil de heide zo gezond mogelijk houden. Dat houdt in dat er regelmatig in gewerkt moet worden om de heide te behouden en de open natuur te versterken.

ELK GEBIED IS BIJZONDER 

Daarom is er nu een beheerplan dat de ambities en doelstellingen voor de ecologische, sociale en economische functies op langere termijn beschrijft. Elke heidegebied is immers bijzonder, met een unieke fauna en flora. Zo behoren de Schemmersberg en de Opglabbekerzavel tot de zeldzame gebieden in Vlaanderen waar onder meer de nachtzwaluw, de rugstreeppad en de heivlinder graag vertoeven. Hier gaat de stad voor de hoogst mogelijke ambitie: de natuur op de eerste plaats.

SOCIALE FUNCTIE

De Boxbergheide heeft naast de unieke natuurwaarde ook een belangrijke sociale functie. In alle heidegebieden zal je kunnen blijven wandelen. Maar op de Boxbergheide, waar de paadjes ook dienen om zich door de wijk te verplaatsen, is er ook ruimte voor bijvoorbeeld een speelzone.

FAN VAN HEIDE

De Genkse Lily Gora is kenner en fan. “Wij zijn het misschien wat vergeten, maar Genk was vroeger bijna volledig bedekt met heide”, vertelt ze. “Mensen kwamen toen speciaal naar hier om de paarse heide te bewonderen in de zomer.”

Maar heide staat voor Lily ook symbool voor noeste arbeid. “Boeren werkten immers hard om op deze zandgrond te overleven en later ook de mijnwerkers onder deze grond. Heide moest toen plaats ruimen. Reden te meer om elk stukje te koesteren”, vindt Lily. 

Haar tip: in augustus en september kleurt heide prachtig paars maar ook in de winter is het er fijn wandelen. Ontdek de gebieden op www.genk.be/natuurgebieden 

INFOAVONDEN HEIDEBEHEERPLAN

Van 10 januari tot 10 februari loopt een openbaar onderzoek voor het heidebeheerplan. 

Voor meer uitleg hierover ben je welkom op het digitaal infomoment op woensdag 19 januari 2022 om 20 uur.

Inschrijven is verplicht, zo verneem je meteen ook de locaties van de avonden en kunnen we je verwittigen indien de infoavonden digitaal doorgaan omwille van coronamaatregelen.

Schrijf je hier in