Project Tuinen van Waterschei

Waterschei heeft de potentie om de groene long van Genk te worden. Een plek waar door natuurontwikkeling en integraal waterbeheer volop kansen ontstaan om te genieten, te spelen, tot rust te komen en de voordelen te ervaren van een natuurlijke, groene omgeving. Kortom waar het leuk is om te leven.

Tuinen van Waterschei

Met het project Tuinen van Waterschei wil de stad Genk werken aan het versterken van de natuur en de natuurkwaliteit in het gebied. Tegelijk willen we in één zone (lineaire tuin) een plek creëren waar mensen naartoe kunnen gaan om van het gebied te genieten, met vb een uitkijkplatform, trapjes naar het water, picknickplaatsen,… Heel belangrijk hier is dat we al het water uit dit gebied willen leiden tot een parallelle beek naast de huidige Stiemerbeek. Deze zuivere beek kan heel wat betekenen voor de biodiversiteit in het gebied. Een derde element is dat we een sterkere verbinding willen maken tussen de vallei en de stad, onder andere op de Stalenstraat en de André Dumontlaan. 

Op deze manier geeft de stad Genk invulling aan de verschillende doelstellingen van de ontwikkeling van de Stiemervallei:

Natuur met Natuur verbinden

In het kwelgebied tussen de Dennenstraat en de Elzenhoutstraat is er een grote potentie om kwalitatieve, natte graslanden in het kwelgebied van de Stiemer te ontwikkelen.
De vallei tussen de Stalenstraat, E314, Heppenzeelstraat en Herenstraat kan een aaneengesloten natuurgebied vormen met diverse natuurtypes, gaande van open, natte graslanden tot wilgenstruweel en elzenbroekbossen.

De kwel wordt gebruikt om een ecologische, parallelle waterloop te creëren aan de Stiemer. Er wordt getracht het habitattype 3260 te bekomen: Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties.

Natuur met Mens verbinden

De verbinding van de Stiemervallei met onder andere de Stalenstraat en de Stiemerhub zorgt ervoor dat de vallei uit de figuurlijke schaduw treedt en meer beleefd wordt door de bewoners. De vallei trekt aan en brengt de mens dichter bij de natuur. De natuur heeft immers positieve impact op onze gemoedstoestand en gezondheid.

Mens met Mens verbinden

De lineaire tuin omvat een ontmoetingsplek waar de mens niet alleen van de natuur kan genieten, maar waar er ook plek is om te vertoeven in de vallei. Dit vergroot de sociale cohesie en brengt mensen dichter bij elkaar. Er is ruimte om te spelen, luieren, picknicken,...

Natuur met Ondernemerschap

De Stalenstraat kreeg onlangs de merkidentiteit 'Vallei van werelden' om de diverse culturen gevestigd in de Stiemervallei te vieren. Door een rechtstreekse verbinding met de vallei te realiseren wordt deze identiteit nog tastbaarder. De Stalenstraat wordt in de toekomst groener ingericht om zowel de bewoners als de ondernemers ten goede te komen. Een aantrekkelijke winkelstraat zal immers de verblijftijd van goedgeluimde passanten in de straat vergroten.

Meer info kan je hier vinden.

Stand van Zaken

Midden april begint de landmeter met de opmeting van het projectgebied. Op basis van deze opmeting en een aantal andere randvoorwaarden wordt een voorontwerp opgemaakt. Dit voorontwerp wordt nadien met de buurt teruggekoppeld. De effectieve uitvoering van dit project voorzien we te beginnen in eind 2023.
In bijlage kan het ontwerpend onderzoek gevonden worden.

Transformatieportret: Stiemerbeek in Genk

De stad werkt al meer dan 20 jaar samen met de Vlaamse Overheid omtrent stadsvernieuwing. Recent werd er een kortfilm gemaakt omtrent de verschillende projecten rond de Stiemerbeek. In dit filmpje wordt het project Tuinen van Waterschei zeer beeldend toegelicht.

Bekijk hier het filmpje!