AGB Genk zoekt uitbater Horeca SportinGenk Park

SportinGenk Park is de stedelijke sportsite gelegen aan de Emiel Van Dorenlaan 144 in Genk. De uitbating gebeurt in concessie en dit voor 9 jaar (verlengbaar). De horecazaken zijn bij ingebruikname voorzien van een basisuitrusting en inrichting.

Horeca SportinGenk Park maakt integraal deel uit van de werking van de sportcampus maar is ook voor bezoekers van buitenaf toegankelijk. De uitbating draagt bij aan de beleving van de bezoeker zodat deze in een aangenaam kader kan komen sporten. Een andere belangrijke taak van de uitbater is de samenwerking met en ondersteuning van sportclubs.

Affiniteit met deze sector is dus zeker een plus. De concessionaris neemt samen met de stedelijke sportdienst de openbare dienstverlening van de site voor zijn rekening. Als ondernemer streef je met de uitbating naar een gezond evenwicht tussen deze maatschappelijke taak enerzijds en economische rendabiliteit anderzijds. Horeca SportinGenk Park heeft heel wat troeven die een uitbating interessant maken:

  • centrale ligging binnen de site
  • sportinfrastructuur voor een groot aantal binnen- en buitensporten
  • 3 cafetaria’s waarvan 2 nieuwe (Arcade en voetbalaccommodatie)
  • cafetaria Arcade uitgerust met een volledig ingerichte keuken en de beschikking over een evenemententoog
  • uitbating van een terras op de Esplanade
  • uitbating van een buitenterras aan de zwembadcafetaria.

Met de kandidaat aan wie deze opdracht zal worden gegund zal het Autonoom Gemeentebedrijf Genk (AGB Genk) een concessieovereenkomst van openbare dienst afsluiten.

Meer info

Voor meer info of het opvragen van het bestek met alle voorwaarden kan je contact opnemen met Maarten Houbregs via 089 65 45 22 of maarten.houbregs@genk.be.