Melding problemen bij openbare werken

De diverse nutsmaatschappijen voeren regelmatig werken uit, bvb voor het leggen van ondergrondse kabels of leidingen. Als je hierdoor schade ondervindt, kan je dit melden. Het gebeurt dat bvb een oprit wordt beschadigd een leiding geraakt enz.

Met nutsmaatschappij wordt bedoeld een bedrijf dat rioleringswerken uitvoert, elektriciteits- of gasleidingen legt of bekabeling voor telefoon, televisie en/of internet.

Het zou ook kunnen dat er schade wordt veroorzaakt door werken uitgevoerd door een ander bedrijf of zelfs door een particulier. Ook dat kan je melden.

De Dienst Wegenwerken zal de schade ter plaatse controleren en de nodige acties ondernemen.